Arboretum w Kudypach pod Olsztynem już otwarte


Arboretum w Kudypach pod Olsztynem już otwarte: artykuł nr 638

2005-05-04 22:14:22 Botanika

Jedyne w Polsce północno-wschodniej arboretum, czyli ogród botaniczny, w Kudypach pod Olsztynem jest już otwarte dla zwiedzających. Ogród można zwiedzać do października (wstęp bezpłatny). Arboretum lub ogród dendrologiczny to specjalistyczny ogród botaniczny, skupiający głównie kolekcję różńych gatunków i odmian drzew oraz krzewów różnego pochodzenia.

W podolsztyńskim arboretum, prowadzonym przez Lasy Państwowe, a współfinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, jest około 800 gatunków pozyskanych dzięki współpracy - a nawet osobistym kontaktom - pracowników ogrodów botanicznych.

Podolsztyński ogród to jeden z najmłodszych w Polsce. Powstał na początku lat 90. z inicjatywy leśników zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Leśnym, przy merytorycznej pomocy arboretum w Rogowie (SGGW Warszawa) oraz Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ogród zajmuje 7,5 ha. Na obszarze tym rośnie las dębowo-świerkowy, z naturalnymi oczkami wodnymi. Klimat arboretum, który należy zaliczyć do surowych, wyznacza możliwości w sadzeniu nowych pozyskanych gatunków roślin. W ogrodzie znajdują się ścieżki i elementy małej architektury: zadaszenia, mostki, kładki.

Wśród drzew i krzewów iglastych można podziwiać jodły, świerki, jałowce, cyprisiki, a także żywotniki, metasekwoje, cisy, daglezje i miłorzęby. Drzewa i krzewy liściaste są reprezentowane przez klony, suchodrzewy, brzozy, magnolie, a także aralie, klocosiły, surmie, grujeczniki, trzmieliny, derenie.

Arboretum zamieszkują też ptaki: kosy, drozdy śpiewaki, świstunki, trznadle, sikorki oraz dzięcioły - duży i pstrokaty. ALI

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce 5 maja 2005

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z botaniki