Minister Środowiska odznaczył dr Andrzeja Kassenberga


Minister Środowiska odznaczył dr Andrzeja Kassenberga: artykuł nr 6391

2009-09-28 13:27:57 Ekologia

28 września 2009 r. Andrzej Kassenberg otrzymał z rąk Ministra Środowiska, prof. Macieja Nowickiego, honorową odznakę "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej". Wręczona przez Ministra odznaka jest wyrazem wyjątkowego uznania dla Kassenberga za jego szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w ochronę środowiska.

Osiągnięcia, za które zostałem wyróżniony - mówi Kassenberg - nie byłyby możliwe  bez  współdziałania z kompetentnym zespołem. Dzisiejsza nagroda to wyraz uznania dla całego Instytutu na rzecz Ekorozwoju, jego byłych i obecnych pracowników oraz współpracowników, których wiedza i zaangażowanie umożliwiły mi prezentowanie ważkich idei i pożytecznych rozwiązań służących ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi w Polsce.

Dr Andrzej Kassenberg - ekspert ds. polityki zrównoważonego rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym, geograf (ukończył Uniwersytet Warszawski), doktor nauk technicznych (doktoryzowany w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej) od lat związany jest z działalnością naukową  i z członkostwem w bardzo wielu organizacjach profesjonalnych. Uczestniczy w radach krajowych i międzynarodowych instytucji oraz czasopism. Był, jako przedstawiciel pozarządowych organizacji ekologicznych, członkiem polskich delegacji na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro (1992), w Johannesburgu (2002), a także w trakcie Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej w Poznaniu (COP14) w grudniu 2008 r.

Na początku lat 90. wspólnie z innymi członkami Polskiego Klubu Ekologicznego powołał do życia Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE), którego obecnie jest prezesem. To instytucja typu non-profit, zajmująca się propagowaniem idei zrównoważonego rozwoju i poszukiwaniem dróg wdrażania jej do praktyki dnia codziennego. Obecnie Instytut koncentruje się na zagadnieniach związanych z kreowaniem zrównoważonego podejścia do zaspakajania potrzeb energetycznych i transportowych w kontekście konieczności ochrony klimatu globalnego. InE tworzy również zrównoważone podejście do rozwoju turystyki zwłaszcza na obszarach stanowiących element sieci Natura 2000. Instytut wykonuje strategiczne oceny oddziaływania na środowisko oraz zajmuje się obliczaniem tzw. śladu węglowego.

Od kilku lat, Kassenberg jest mocno zaangażowany w projekty związane w ochroną klimatu globalnego, zwłaszcza w zakresie energetyki i transportu.

Andrzej Kassenberg, jako wybitny działacz ekologiczny i naukowiec był wielokrotnie nagradzany za swą działalność, m.in. Europejskią Nagrodą Forda w dziedzinie ochrony przyrody, Naukową Nagrodą Polskiej Akademii Nauk, nagrodą Ministra Środowiska za wybitne osiągnięcia - za „Ramową strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 – 2006”, Nagrodą Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki. Został także Człowiekiem Roku Polskiej Ekologii 2005.

To wyróżnienie jest dla mnie szczególnie ważne - dodaje Kassenberg - ponieważ pokazuje słuszność tego co robię, czyli działania na rzecz ochrony środowiska. Musimy dbać o to, aby przyszłe pokolenia czerpały radość z piękna przyrody oraz korzystały z jej zasobów co najmniej w takim  stopniu jak jest nam to dane obecnie. Jest to możliwe wyłącznie przy utrzymaniu równowagi ekologicznej oraz zapewnieniu sprawnego funkcjonowania systemów przyrodniczych podtrzymujących życie na Ziemi.

* Ustanowiona w 2003 r., wręczana przez Ministra Środowiska odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
**Ślad węglowy - całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną jednostkę, grupę, wydarzenie lub produkt.


Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE), IwonA Teodorczuk-Możdżyńska


Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii