Konkurs Fundacji Hasco-Lek – zaproszenie dla naukowców


Konkurs Fundacji Hasco-Lek – zaproszenie dla naukowców: artykuł nr 6436

2009-10-20 16:09:15 Biotechnologia

Fundacja Hasco-Lek zainaugurowała IV już edycję konkursu prac doktorskich i magisterskich, którego tematyka skupia się na szeroko rozumianej farmacji przemysłowej. Na zgłoszenia fundacja czeka do końca listopada 2009 r.

- W trzech dotychczasowych edycjach oceniliśmy w sumie prawie sto prac i nagrodziliśmy dziewiętnastu zdolnych, obiecujących naukowców. Z każdą edycją rośnie  liczba zgłoszeń, liczymy więc, że i tym razem będziemy mieli okazję zapoznać się z wieloma interesującymi pracami – mówi przewodniczący jury konkursowego prof. Piotr Sobota z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Celem konkursu jest promocja autorów prac oraz dokonanych przez nich odkryć z zakresu farmacji, biotechnologii, medycyny, chemii i innych pokrewnych dziedzin w aspekcie ich zastosowań w przemyśle farmaceutycznym lub przemysłach pokrewnych.

Jest to jedyny w Polsce konkurs o takim profilu i z roku na rok cieszy się rosnącym zainteresowaniem środowiska naukowego. Są w nim wybierane najlepsze prace doktorskie i magisterskie o szczególnej wartości naukowo-wdrożeniowej. Oznacza to, że głównym kryterium oceny prac jest możliwość zastosowania ich wyników w praktyce.

Konkurs pomaga młodym ludziom w karierze naukowej, zwiększa szanse laureatów na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia, a także ma ich motywować do zakładania firm typu spin-off.

Na laureatów czekają nagrody finansowe o łącznej puli 22 tys. zł.

KATEGORIA PRAC DOKTORSKICH:

I MIEJSCE – 6 tys. zł
II miejsce – 4 tys. zł
III miejsce 3 tys. zł

KATEGORIA PRAC MAGISTERSKICH:

I MIEJSCE – 4 tys. zł
II miejsce – 3 tys. zł
III miejsce 2 tys. zł

Zgłoszenia pracy doktorskiej lub magisterskiej powinien dokonać autor pracy lub wyjątkowo promotor, dziekan wydziału uczelni lub dyrektor instytutu naukowego za zgodą autora. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 lutego 2010 r.

     Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres Fundacji Hasco-Lek pracy naukowej oraz dokumentów określonych w regulaminie konkursu – szczegółowe informacje znajdują się na stronie:  www.hasco-lek.pl – sekcja Fundacja.

Fundacja Hasco-Lek została utworzona przez Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. z Wrocławia. Prowadzi działalność pro publico bono. Wspiera rozwój polskiej nauki, nagradzając i promując autorów prac naukowych, a ponadto co roku wręcza również nagrody finansowe najlepszym absolwentom Wydziału Farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu. Istotnym polem jej działania jest pomoc charytatywna dla dzieci.
Hasco-Lek S.A. jest intensywnie rozwijającą się polską firmą farmaceutyczną. Specjalizuje się w produkcji kapsułek elastycznych. Firma wdrożyła aż 4 systemy zarządzania jakością: GMP, HACCP, ISO 14001 i GLP. Jest to wyraz szczególnej dbałości o jakość i bezpieczeństwo terapeutyczne wytwarzanych preparatów.


Prof. Piotr Sobota, przewodniczący jury konkursowego
1.    Prof. Piotr Sobota, przewodniczący jury konkursowego

Statuetki dla laureatów
2.    Statuetki dla laureatów

Plakat konkursu
3.    Plakat promujący IV edycjęAlicja Hamkało
rzecznik prasowy Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej
HASCO-LEK S.A

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii