Polsko-brytyjski Program dla Młodych Naukowców 2010


Polsko-brytyjski Program dla Młodych Naukowców 2010: artykuł nr 6443

2009-10-21 23:09:24

Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej MNiSW uprzejmie informuje, że w terminie do dnia 30 listopada 2009 r. przyjmowane są wnioski dotyczące udziału w polsko-brytyjskim Programie dla Młodych Naukowców - Young Scientists Programme (przewiduje się rozpoczęcie realizacji projektów od 2010 r.). Wnioski o udział w programie mogą składać zatrudnieni w jednostkach naukowych młodzi naukowcy specjalizujący się w naukach matematyczno-przyrodniczych, stosowanych i społecznych. Przyjmowane będą wnioski w każdej dziedzinie z zakresu tych dyscyplin, w tym dotyczące badań podejmujących tematykę etyki w nauce oraz powszechnego rozumienia nauki.

Kandydaci powinni być doktorantami lub pracownikami naukowymi, którzy uzyskali stopień doktora w okresie do pięciu lat przed złożeniem wniosku.

Przyznawane w ramach programu granty przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i utrzymania. Granty nie pokrywają kosztów czesnego, kosztów bieżących, sprzętu, materiałów i innych wydatków. Granty nie są udzielane na zasadzie stypendiów czy też celem pokrycia kosztów udziału w konferencjach.
British Council pokrywa koszty w funtach związane z międzynarodowymi podróżami brytyjskich naukowców oraz koszty utrzymania polskich badaczy podczas ich pobytów w Wielkiej Brytanii.

Instytucja macierzysta polskich uczestników projektu pokrywa koszty w złotówkach związane z międzynarodowymi podróżami polskich naukowców oraz koszty utrzymania brytyjskich badaczy podczas ich pobytu w Polsce wykorzystując środki na działalność statutową - w ramach programu nie przewiduje się przekazania dodatkowych funduszy do instytucji macierzystych.

Wnioski (oryginał oraz jedna kopia) powinny być przesyłane do British Council albo do MNiSW (do jednej z tych instytucji). Prosimy także o przesłanie kompletnego wniosku pocztą elektroniczną do wskazanych osób w obu ww. instytucjach.

Dokumenty dotyczące programu:

Dodatkowych informacji udzielają:

British Council:
Mariola Ambroziak, email: mariola.ambroziak@britishcouncil.pl
Kaja Naszarkowska, email: katarzyna.naszarkowska@britishcouncil.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej:
Wojciech Dziedzic, e-mail: wojciech.dziedzic@mnisw.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z