Największa farma wiatrowa na świecie


Największa farma wiatrowa na świecie: artykuł nr 6540

2009-12-11 01:00:29 Ekologia

Farma wiatrowa Shepherds Flat o mocy 845 megawatów powstanie na obszarze 30 mil kwadratowych w hrabstwach Gilliam oraz Morrow w północnej oraz środkowej części stanu Oregon, w pobliżu miasta Arlington. Projekt stanowi amerykański debiut turbin GE 2.xl i jest jednocześnie największym pojedynczym zamówieniem na ten model - w latach 2011-2012 na farmie wiatrowej zainstalowanych zostanie 338 tych urządzeń.

Caithness Energy szacuje, że projekt o wartości 2 miliardów dolarów wygeneruje bezpośrednie korzyści ekonomiczne dla stanu Oregon o wartości 16 milionów dolarów rocznie, a także stworzy 400 miejsc pracy w fazie budowy elektrowni oraz 35 w fazie eksploatacji. Budowa będzie inwestycją na niespotykaną skalę, nie tylko ze względu na dużą liczbę turbin, ale również ze względu na fakt, iż w ramach projektu powstanie 85 mil dróg oraz 90 mil linii energetycznych. Budowa rozpocznie się w 2010 roku i zakończy w 2012.

?Projekt ten podkreśla nasze zobowiązanie do wykorzystania energii wiatru w celu zaspokojenia bieżącego oraz przyszłego zapotrzebowania na energię przy jednoczesnym zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych. Projekt Shepherds Flat zwiększy udział energii odnawialnej w miksie energetycznym Zachodniego Wybrzeża, wspierając region w zaspokajaniu jego zapotrzebowania na czystą energię?, stwierdził Les Gelber, partner w Caithness Energy.

?Projekt Caithness podkreśla naszą zdolność dostarczania zintegrowanych rozwiązań dla sektora czystej energii oraz chęć dostarczania naszym klientom najlepszej technologii w swojej klasie? stwierdził Steve Bolze, Prezes i CEO GE Power & Water.

Odnawialna energia elektryczna wytworzona przez farmę wiatrową Shepherds Flat będzie sprzedawana na podstawie trzech 20-letnich umów kupna-sprzedaży energii do Southern California Edison, przedsiębiorstwa energetycznego stanowiącego część Edison International.

Projekt pomoże zaspokoić potrzeby regionu zarówno w zakresie ilości produkowanej energii elektrycznej, jak i celów dotyczących wytwarzania energii z OZE. Farma Shepherds Flat będzie wytwarzała ponad dwa miliardy kilowatogodzin odnawialnej energii rocznie. Zgodnie z metodologią obliczeń stosowaną przez amerykańską Agencję ds. Ochrony Środowiska ? energia elektryczna pochodząca z tej elektrowni wystarczy do zasilenia około 235 tyś. gospodarstw domowych w Kalifornii i przyczyni się do uniknięcia emisji ponad 1,5 miliona ton gazów cieplarnianych rocznie w porównaniu z podobnym projektem wykorzystującym paliwa kopalne.

Turbiny 2.5xl na potrzeby projektu Shepherds Flat powstaną w fabryce GE w Pensacola na Florydzie. ?Możliwość wybudowania urządzeń na miejscu, w Stanach Zjednoczonych, przy wykorzystaniu miejscowych zasobów stanowiły kluczowe czynniki przechylające szalę na naszą korzyść podczas negocjacji z Caithness Energy?, powiedział Steve Bolze. ?Turbina wiatrowa o mocy 2.5 MW stanowi najnowszy produkt z serii turbin wiatrowych GE, zapewniający naszym klientom lepsze parametry wydajności, niezawodności oraz możliwości przyłączenia do sieci.  Model 2.5 MW to technologiczne rozwinięcie udanego modelu GE 1.5 MW, stanowiącego najczęściej wybieraną turbinę wiatrową na świecie ? w międzynarodowych projektach wiatrowych zainstalowano już ponad 12,000 takich urządzeń?.

?Turbiny wiatrowe GE to urządzenia sprawdzone praktycznie w każdych warunkach klimatycznych na całym świecie. Umiejętność ciągłego rozwijania technologii turbin wiatrowych przez GE wspomoże nas w zagwarantowaniu naszemu klientowi, Southern California Edison, wymaganego przez nich stopnia niezawodności?, dodał Les Gelber.

Poza dostawą turbin wiatrowych GE będzie świadczyć usługi związane z eksploatacją i serwisem farmy wiatrowej przez okres dziesięciu lat.

Jednym z inwestorów jest GE Energy Financial Services ? dział GE Energy posiadający portfel ponad 40 projektów farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 6 gigawatów.

?Jest to inteligentna inwestycja w dobrze ukształtowany, zakontraktowany projekt energetyczny przygotowywany przez doświadczonego inwestora przy wykorzystaniu najlepszej krajowej technologii?, stwierdził Alex Urquhart, Prezes i CEO GE Energy Financial Services.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii