Wybitni studenci nagrodzeni


Wybitni studenci nagrodzeni: artykuł nr 6541

2009-12-11 01:02:26

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka przyznała wybitnym studentom stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe. 1137 stypendystów otrzymywać będzie 1 300 zł miesięcznie.

W tym roku 986 stypendiów przyznano za osiągnięcia w nauce studentom z 80 uczelni oraz 151 stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe studentom z 60 uczelni. Najwięcej nagrodzonych za wyniki naukowe studiuje na Uniwersytecie Warszawskim - 197 stypendystów. Na Uniwersytecie Jagiellońskim - 85, na Uniwersytecie Śląskim i Wrocławskim - po 71, na Uniwersytecie Łódzkim - 54, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza - 43 stypendystów. Najwięcej studentów, którzy otrzymali stypendium za osiągnięcia sportowe studiuje w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - 13 stypendystów, w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie - 12, Akademii Wychowania Fizycznego  w Poznaniu - 10, na Uniwersytecie Szczecińskim - 8.  

Stypendia wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim (począwszy od 1 października). 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z