Konkurs: Zaprojektuj plakat Tygodnia Mózgu 2011


Konkurs: Zaprojektuj plakat Tygodnia Mózgu 2011: artykuł nr 6613

2010-02-03 03:21:35 Szkoła

Organizator akcji edukacyjnej Tydzień Mózgu 2010 - Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, przy współudziale Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN w Warszawie i Polskiego Oddziału Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu "EDAB" - ogłaszają konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem Zaprojektuj plakat Tygodnia Mózgu 2011.

"Tydzień Mózgu" odbywa się corocznie, na całym świecie. Celem tej akcji jest popularyzacja wiedzy o mózgu i wyników najnowszych badań dotyczących mózgu. Mózg człowieka jest najbardziej skomplikowanym tworem przyrody. Jego poznanie stanowi największe wyzwanie stojące przed uczonymi. Co więcej, koszty chorób układu nerwowego to znaczna część wydatków opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. Dlatego badania nad mózgiem i układem nerwowym wychodzą naprzeciw największym potrzebom poznawczym, społecznym i cywilizacyjnym.


Terminy:
Termin nadsyłania prac: 28 lutego 2010 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 marca 2010 r.
Rozdanie nagród: między 15 a 19 marca 2010 r.


CELE KONKURSU
- zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się problematyką badania mózgu,
- podniesienie wśród nauczycieli i uczniów świadomości na temat wyzwań badawczych i zdrowotnych dotyczących działania i chorób mózgu,
- stworzenie pozytywnego klimatu do licznego uczestnictwa nauczycieli i uczniów szkół w planowanym na 13-19 marca 2010 r. "Tygodniu Mózgu" w Warszawie

Więcej informacji na stronie http://www.ptbun.org.pl/tm2010/

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół