Narodziny prakrwinki


Narodziny prakrwinki: artykuł nr 6629

2010-02-18 11:56:57 Medycyna

Udało się uwidocznić specjalne miejsce w kształtującym się ciele zarodka, gdzie powstają dojrzałe komórki macierzyste krwi - informują naukowcy z USA na łamach pisma "Nature". Ich odkrycie otwiera drzwi do opracowania skutecznych i bezpiecznych metod terapii białaczek, szpiczaków, anemii i innych chorób krwi oraz szpiku kostnego.

Obecnie stosowane metody leczenia chorób krwi i szczepu opierają się na przeszczepie komórek dawcy do szpiku kostnego pacjenta, co ma na celu stymulację powstawania nowych, zdrowych i niezmienionych chorobowo komórek krwi. Niestety procedura przeszczepu jest ryzykowna i często kończy się tragicznie ze względu na odrzucenie przeszczepu przez układ odpornościowy biorcy. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu byłoby użycie własnych komórek macierzystych krwi chorego pacjenta ponieważ byłyby dla niego idealne pod względem genetycznym.
Naukowcy z University of California w San Diego śledzili pod mikroskopem losy pojedynczej zarodkowej komórki macierzystej u rozwijającej się przezroczystej rybki - Danio pręgowanego, to pozwoliło im na zbadanie procesów krwiotwórczych na wczesnych etapach rozwoju zarodkowego. Dzięki tej metodzie uwidocznili, że z zarodkowych komórek powstają specjalne komórki macierzyste, które potem dają początek wszystkim komórkom krwi, które powstają przez całe życie.

"Gdyby udało się hodować zdrowe komórki macierzyste krwi z tkanek pacjentów, a potem przeszczepiać je do ich własnego szpiku kostnego, można byłoby uniknąć wielu komplikacji - tłumaczy David Traver, główny autor badań. "Nasza praca przybliża nas do tego celu, trochę lepiej rozumiemy już jak z zarodkowych komórek macierzystych powstają komórki macierzyste krwi" - dodaje naukowiec.

Wcześniejsze badania wskazywały, że komórki macierzyste krwi powstają w otoczeniu wczesnego naczynia krwionośnego - żyły brzusznej, natomiast dotychczas nikomu nie udało się zaobserwować i sfotografować tego procesu u żyjących zwierząt, przez co dokładne miejsce rozwoju tych komórek nie było znane.

Dzięki najnowszej pracy naukowców z San Diego pewnym jest, że komórki macierzyste krwi powstają bezpośrednio z komórek nabłonka wyściełających żyłę brzuszną zarodka. Ponadto dzięki zastosowaniu specjalnych znaczników fluorescencyjnych badanych komórek, autorzy pracy dowiedli że wszystkie komórki krwi oraz układu odpornościowego, które powstają w ciągu życia, pochodzą z tych właśnie "prakomórek", powstających w żyle brzusznej zarodka.

Jak podkreślają autorzy badań, ponieważ powstawanie komórek krwi przebiega niemalże identycznie u wszystkich kręgowców, bardzo prawdopodobne jest, że identyczny mechanizm funkcjonuje u ryb jak i u ludzi.

Dzięki uprzeejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny