Zbadano genom tura


Zbadano genom tura: artykuł nr 6638

2010-02-23 20:02:12 Zoologia

Tur pierwotnie występował od Wysp Brytyjskich po Afrykę Północną i Indie. Wywodzą się od niego duże rasy bydła domowego. Do X w. tury żyły jeszcze na terenie Francji, do XI-XII na obszarze Niemiec. W Polsce, mimo że tury obejmowane były ochroną już od XV w., ich pogłowie ciągle zmniejszało się. Ostatni europejski tur padł w 1627 r. w Puszczy Jaktorowskiej.

Naukowcy z University College Dublin zsekwencjonowali mitochondrialne DNA tura, którego kości znaleziono w jednej z angielskich jaskiń w Derbyshire.

Kości datowano metodą radiowęglową na sześć tys. lat. Hodowlę bydła na tych terenach rozpoczęto ponad tysiąc lat później.

DNA mitochondrialne przekazywane jest potomstwu po linii matki. Jest ono prostsze od DNA zawartego w jądrach komórek, a przez to łatwiejsze do zsekwencjonowaia. Jednak DNA z jąder komórkowych również ma zostać zsekwencjonowane. Naukowcy zapowiadają, że stanie się to jeszcze w tym roku.

Artykuł z wynikami badań ukazał się na łamach pisma naukowego "Public Library of Science ONE".

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii