III Ogólnopolski Konkurs na Najciekawsze Akwarium Targów Zoo-Botanica 2010


III Ogólnopolski Konkurs na Najciekawsze Akwarium Targów Zoo-Botanica 2010: artykuł nr 6644

2010-03-01 23:40:30 Zoologia

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu akwarystycznego przy targach ZOO-BOTANICA 2010. Konkurs ten jest jedynym tego typu wyzwaniem, które stawiamy zarówno przed hobbystami jak i przed profesjonalistami. Dla wszystkich wielbicieli akwarystyki będzie to jak wielka szansa na wygranie atrakcyjnych wyjazdów i nagród rzeczowych! Zapraszamy tych, którym nieobca jest trudna sztuka projektowania akwariów. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy- zarówno profesjonaliści jak i hobbyści. Specjalnie po to utworzyliśmy dwie kategorie konkursowe, aby umożliwić prezentację jak najliczniejszemu gronu akwarystów.

W ubiegłym roku do konkursu zgłoszono ponad 40 akwariów. Zwyciężył zbiornik słodkowodny, a jak będzie w tym roku? Wszystko zależy od Was. Zasady są proste:

  • Krok 1- wypełnić i podpisać zgłoszenie
  • Krok 2- wysłać zgłoszenie mailem lub pocztą zwykłą
  • Krok 3- przyjechać na targi ZOO-BOTANICA w dni techniczne (środa 7.09 ?czwartek 9.09) aby urządzić akwarium, które weźmie udział w konkursie
  • Krok 4- prezentować urządzone akwarium przed odwiedzającymi targi
Rozdanie nagród odbywa się w ostatni dzień targowy. Głosuje publiczonść oraz komisja składająca się ze znawców branży.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i zgłoszeniem do pobrania.

Regulamin "Ogólnopolski Konkursu na Najciekawsze Akwarium TargówZoo-Botanica 2010"

Organizator:
Agencja Reklamowa WIGOR

Nagrody:
- 2-osobowy wyjazd
- zestawy produktów akwarystycznych
- zestawy korzeni ozdobnych
- egzotyczne ryby

Uczestnicy:
-    Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: profesjonalista i hobbysta
-    Każdy z uczestników zobowiązany jest określić, w jakiej kategorii wystartuje w konkursie
-    Każdy uczestnik może być brać udział w konkursie tylko w jednej kategorii
-    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. W rozumieniu niniejszego regulaminu za członków rodzin pracowników Organizatora uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo małżonka pracownika.

Kto może wziąć udział?
-    hodowcy hobbyści
-    stowarzyszenia i związki akwarystyczne
-    sklepy zoologiczne
-    producenci akcesoriów akwarystycznych

Zgłaszać można:
-    akwaria słodko- i słonowodne
-    w dowolnym rozmiarze

Kryteria oceny:
-    kompozycja i sposób rozmieszczenia elementów
-    kreatywność twórcy i oryginalność akwarium
-    kondycja roślin
-    dobór ryb

Termin zgłoszeń: 23 lipca 2010

Zgłoszenie (do pobrania) należy przesłać pocztą lub e-mailem do Organizatora Targów z dopiskiem "Konkurs Akwarystyczny".*
UWAGA!!! Każdego uczestnika konkursu obowiązuje Regulamin Targów.

Zasady uczestnictwa:
-    Jeden uczestnik może zgłosić dowolną ilość akwariów.
-    Każdy uczestnik zapewnia sobie akwarium oraz jego wyposażenie we własnym zakresie.
-    Zgłoszone akwaria wezmą udział w Wystawie Akwarystycznej, która stanowi integralną część Targów Zoo-Botanica 2010.  
-    Zgłoszenie akwarium do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów na potrzeby konkursu danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. nr 133, poz. 883).
-    Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z wystawy akwariów przez Organizatora konkursu.
-    Nagrody nie są zamieniane na gotówkę.
-    Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do wykorzystania możliwości wyjazdu do końca roku 2010.
-    W przypadku niewykorzystania prawa do nagrody w wyznaczonym terminie, nagroda przepada.

Organizator zapewnia:
-    powierzchnię wystawienniczą pod zgłoszone akwarium na Targach Zoo-Botanica 2010
-    przyłącze prądu dla każdego uczestnika konkursu
-    dni techniczne od 7 do 9 września 2010 potrzebne do przygotowania akwarium przed otwarciem targów i wystawy
Postanowienia końcowe
- Pełna treść regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.
- Uczestnicy konkursu mogą składać reklamacje w terminie do dnia 1 października 2010 r., wyłącznie na piśmie (pod rygorem nieważności) na adres siedziby Organizatora. Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane.
Decyzje w przedmiocie reklamacji podejmować będzie Organizator, w terminie 10 dni od otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora są ostateczne.
-  Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn. O zmianach, a także o innych okolicznościach wymienionych w zdaniu poprzedzającym Uczestnicy będą informowani za pośrednictwem Serwisu internetowego.
-  Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Organizatora.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Konkursu można kontaktować się z biurem Organizatora tel. 071 359-09-05.Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii