Tydzień Mózgu 2010 w Warszawie


Tydzień Mózgu 2010 w Warszawie: artykuł nr 6672

2010-03-12 10:57:56 Medycyna

W dniach 15-21 marca 2010 r. obchodzony jest Światowy Tydzień Mózgu - Brain Awareness Week. W ramach Tygodnia Mózgu organizowane są wykłady, pokazy i kampanie edukacyjne. Przedstawiamy program Tygodnia Mózgu w Warszawie. Coroczne konferencje z cyklu TYDZIEŃ MÓZGU, organizowane są już od 11 lat, z inicjatywy Instytutu Nenckiego, a wspierane przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, Komitet Neurobiologii PAN i Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA.

13 marca 2010 - Dzień Mózgu na SWPS

 Dzień Mózgu, odbywający się w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (ul. Chodakowska 19/13), 13 marca 2010, godz. 10:00 ? 17:00, sale 307 i 308 (3 piętro)

Sala 307

Wykłady oraz pokazy:
10:00 ? 11:00 "Interfejsy Mózg-Komputer" - Maria Bierzyńska, Zofia Radzikowska wraz z zespołem Fizyki Biomedycznej UW
11:00 - 12:00 "Eyetracking: zachowanie układu wzrokowego w sytuacji mówienia prawdy i kłamania, użycie okulografii mobilnej do badania kierowców w środowisku ruchu drogowego" - firma Neuro Device
12:00 - 13:00 "Wirtualna rzeczywistość - przyszłość psychologii eksperymentalnej"; "Obecność - człowiek zanurzony w wirtualnych światach" - dr Grzegorz Pochwatko; mgr Maciej Skorko

Pokazy stałe (10:00 - 17:00):
Biofeedback - Dariusz Skorupa, SWPS
EEG - "Zobacz fale swojego mózgu", SWPS
Eyetracking - "Czy te oczy mogą kłamać?" - Zuzanna Kłyszejko, Anna Wieczorek
Eyetracking - firma Neuro Device i SMI
Interfejsy mózg-komputer - Zakład Fizyki Biomedycznej UW
Neurokognitywistyka na SWPS
Wirtualna rzeczywistość - dr Grzegorz Pochwatko(SWPS), mgr Maciej Skorko

Sala 308

Wykłady:
14:00 - 15:00 "Diagnoza ADHD - i co dalej" - dr Barbara Arska-Karyłowska
15:00 - 16:00 "Głęboka Stymulacja Mózgu" - prof. Mirosław Ząbek
16:00 - 17:00 "Freud a Neuroscience" - dr n. med. Sławomir Murawiec
17:00 - 17:45 "Hipnoza zbiorowa - relaksacja" - Dariusz Skorupa, SWPS

Dzień Mózgu w warszawie

Poniższe wykłady odbędą się w siedzibie redakcji tygodnika Polityka przy ulicy Słupeckiej 6, wejście B, godz. 17:00

ŚWIADOMOŚĆ WIDZENIA 15 marca 2010 - Poniedziałek

Prof. dr hab. Andrzej Wróbel (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)

Percepcje wzrokowe są jedynie subiektywną pochodną rzeczywistości zależną od mechanizmów uczenia się i działania sieci neuronalnej układu wzrokowego. Wykład ma na celu przedstawienie podstawowych faktów z fizjologii układu wzrokowego, które pozwalają odpowiedzieć na pytanie, jaka część informacji wzrokowej jest uświadamiana i na ile odwzorowuje ona rzeczywisty obraz świata. wiecej...


NEUROPLASTYCZNOŚĆ I NEUROREHABILITACJA 16 marca 2010 - Wtorek

Prof. dr hab. Małgorzata Kossut (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)

Uszkodzony mózg trudno jest naprawić, ale w wielu przypadkach można pomóc. Żeby pomagać skutecznie, terapeuci opierają się na wiedzy o mechanizmach plastyczności mózgu. Ostatnie 20 lat tę wiedze bardzo posunęło naprzód i pozwoliło na oparcie jej o dowody naukowe, a nie tylko o doświadczenie kliniczne. Niestety, zapotrzebowanie na neurorehabilitację wzrasta - w starzejącym się społeczeństwie rośnie liczba udarów mózgu i chorób neurodegeneracyjnych.


DOPALACZE I ZIOŁA SZAMANA - COGITO?, ERGO SUM?? 17 marca 2010 - Środa


Prof. dr hab. Jolanta Zawilska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź)

W 2008 roku otworzono pierwszy w Polsce sklep z tzw. "dopalaczami". Obecnie sklepy te można spotkać w wielu miastach pod różnymi nazwami. Są one reklamowane na rozmaite sposoby, tak aby oferowany w nich asortyment, stale powiększany i urozmaicany, mógł dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. Czy jednak potrafimy wymienić te najczęściej stosowane "dopalacze", powiedzieć jak działają, czy mogą być niebezpieczne, a jeżeli tak to dlaczego?


JANUSOWE OBLICZE NEURALNEJ KOMÓRKI MACIERZYSTEJ 18 marca 2010 - Czwartek

Doc. dr hab. Leonora Bużańska (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa)

Komórki macierzyste mają ogromny potencjał terapeutyczny i słusznie uważane są za "lek przyszłości". Mózg i rdzeń kręgowy ma bardzo słabą zdolność regeneracyjną, dlatego zastosowanie komórek macierzystych do terapii chorób neurodegeneracyjnych i pourazowych ubytków tkanki nerwowej jest szczególnie cenne. Z drugiej jednak strony musimy być bardzo czujni, bo komórki macierzyste zastosowane do terapii w sposób niewłaściwy są źródłem tworzenia nowotworów. Co więcej, to właśnie zmiany w "uśpionych" komórkach macierzystych znajdujących się w organizmie człowieka są źródłem większości nowotworów i celowana eliminacja tych komórek może być przełomem w ich leczeniu.


ZABURZENIA ODŻYWIANIA - JADŁOWSTRĘT PSYCHICZNY I BULIMIA 19 marca 2010 - Piątek

Prof. dr hab. Irena Namysłowska (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa)

W wykładzie omówione zostaną wieloczynnikowe uwarunkowania zaburzeń odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem czynników kulturowo-społecznych dotyczących kobiet we współczesnym świecie oraz podstawowe dane o objawach tych zaburzeń i płynących z nich zagrożeniach dla zdrowia i życia dziewcząt i kobiet.
Tydzień Mózgu 2010

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny