50 teorii genetyki, które powinieneś znać - konkurs


50 teorii genetyki, które powinieneś znać - konkurs: artykuł nr 6693

2010-03-23 02:50:13 Biotechnologia

Czy nasza osobowość jest odziedziczona czy stworzona? Jakie tajemnice ujawnia DNA?
Jak ważne było stworzenie owcy Dolly?
Czy niebawem będziemy mogli projektować sobie dzieci?

50 teorii genetyki, które powinieneś znać
Mark Henderson
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

W 50 esejach autor  przedstawia główne pojęcia genetyki - jednej z najbardziej intrygujących dziedzin nauki. Rozpoczynając teorią ewolucji Darwina i zamykając najnowszymi osiągnięciami nauki, pokazuje, w jaki sposób znajomość informacji genetycznej zmieniła sposób rozumienia życia na Ziemi. Ujawnia sekrety chromosomów, DNA i genomu człowieka. Wyjaśnia, jak genetyka może wspomóc walkę z rakiem, HIV, malarią i superbakteriami. Zgłębia główne problemy etyczne wokół kontrowersyjnych  badań nad komórkami macierzystymi, klonowaniem i możliwością stworzenia sztucznego życia. Prezentuje najnowsze spojrzenie na śmieciowy DNA, evo-devo i epigenetykę.

50 teorii genetyki, które powinieneś znać
Objętość: s. 262
Format: 17,5x21,0cm
Oprawa: twarda
Data wydania: luty 2010
www.ksiegarnia.pwn.pl

Dla czytelników dziennika/portalu BIOLOG Wydawnictwo Naukowe PWN przygotowało 3 egzemplarze książki "50 teorii genetyki, które powinieneś znać".

Wymień nazwiska odkrywców odwrotnej transkryptazy.

Na odpowiedzi czekamy w dniach 23.03.2010 - 04.04.2010 pod adresem: konkurs@biolog.pl

Regulamin Konkursu "50 teorii genetyki, które powinieneś znać"
1. Organizatorem konkursu "50 teorii genetyki, które powinieneś znać" jest Wydawnictwo BIOAREA, wydawca dziennika BIOLOG. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Konkurs trwa od dnia 23.03.2010 do 04.04.2010. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni po zakończeniu konkursu.
3. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w konkursie "50 teorii genetyki, które powinieneś znać" mogą otrzymać nagrody wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych
4. Uczestnik konkursu "50 teorii genetyki, które powinieneś znać" przesyła odpowiedź na adres podany przez organizatora konkursu.
5. Książka przypadnie tym uczestnikom, którzy zostaną wyłonieni w finale i udzielą poprawnej odpowiedzi na proste konkursowe pytanie wiedzowe, zadane przez organizatora.
6. Nagrody w konkursie "50 teorii genetyki, które powinieneś znać" nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
7. Nagrody w konkursie "50 teorii genetyki, które powinieneś znać" zostaną wysłane tylko na adresy w Polsce.
8. Udział w konkursie "50 teorii genetyki, które powinieneś znać" jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora i fundatora nagród ich danych osobowych na potrzeby konkursu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez powiadomienia uczestników.

Nagrodzone osoby: Dominika Mańka, Rafał Kwiatkowski, Michał Borsuk (nagrody zostały wysłane pocztą)

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii