Kurs analizy filogenetycznej


Kurs analizy filogenetycznej: artykuł nr 6700

2010-03-25 00:20:48 Ciekawostki

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Genetycznego, przy współpracy Instytutu Oceanologii PAN oraz Sopockiego Towarzystwa Naukowego, zaprasza na trzydniowy kurs analizy filogenetycznej w dniach 13 - 15 maja 2010 r.

Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z analizą filogenetyczną. Warsztaty obejmują zarówno wykłady jak i ćwiczenia, na których pokazane zostaną elementy omawianych metod stosowanych podczas analizy filogenetycznej.

Kurs skierowany jest do studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki.

Prowadzący:
dr hab. Borys Wróbel, prof. UAM (IO PAN w Sopocie) (wykłady i ćwiczenia),
mgr inż. Aleksandra Czarna (ćwiczenia)

Plan zajęć:

13 maja

  •  Ewolucja molekularna: jak zacząć? Drzewa genów i gatunków
  •  Poszukiwania w bazach danych: homologia, podobieństwo, ortologi, paralogi. Problem istotności
  •  Najprostsze rozwiązanie: jak otrzymać drzewa z odległości
  •  Zestawianie sekwencji i jego poprawianie

14 maja

  •  Metody inferencji filogenetycznej oparte na modelach
  •  Największa wiarogodność
  •  Bayesowska analiza filogenetyczna

15 maja

  • Tempo ewolucji. Zegar molekularny
  • Testowanie hipotez i źródła niepewności
  •  Problem sygnału filogenetycznego

Cena kursu: 600 zł.

Opłata obejmuje: koszty zajęć praktycznych i wykładów, materiały szkoleniowe i koszty organizacyjne, poczęstunek w czasie przerw kawowych.
Miejsce: Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, Sopot.
Data przyjmowania zgłoszeń: 3 maja 2010 r. (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Więcej informacji: Aleksandra Czarna, kurs.sopot@gmail.com lub tel. 503 962 817.

Wszystkie informacje dotyczące kursu zamieszczone są na stronie: stn.edu.pl/kurs-analizy-filogenetycznej

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek