Świetlik - Wielki finał konkursu dla młodych pasjonatów przyrody


Świetlik - Wielki finał konkursu dla młodych pasjonatów przyrody: artykuł nr 6702

2010-03-25 02:10:26 Szkoła

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego już po raz trzeci organizowała Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych "Świetlik".

Do tegorocznej III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych "Świetlik" zgłosiło się 13270 uczestników z 566 szkół podstawowych z terenu całej Polski.

Uczestnicy pod nadzorem "opiekunów Konkursu" na terenie swoich szkół 23 marca 2010 roku o godz 9:00 napisali test finałowy .Testy zostały przygotowane przez Zespół Pracowników Naukowych Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego a następnie rozesłane do szkół.

Każda grupa wiekowa pisała test dostosowany do swojego poziomu. Część pytań testowych dotyczyła Eksperymentów Konkursowych , które uczniowie wykonywali w szkołach podczas lekcji lub w domu pod nadzorem osoby dorosłej. Pozostałe pytania obejmowały zakres tematyczny takich dziedzin jak : biologia, chemia, fizyka, astronomia, geografia, ekologia, przyroda. Po zakończeniu Konkursu - tego samego dnia wewnętrzni "opiekunowie konkursu" musieli odesłać  na adres Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego karty odpowiedzi.

Zgodnie z regulaminem Konkursu do dnia 23 maja 2010 testy zostaną sprawdzone i ocenione przez zespół ekspertów oraz zostaną wyłonieni Laureaci .Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.swietlik.edu.pl. Uczestniczące w konkursie szkoły po zalogowaniu się na stronie będą mogły sprawdzić swoje wyniki.

Nagrody ufundowane przez wspierających Konkurs Sponsorów wraz z dyplomami zostaną rozesłane do szkół w dniu ogłoszenia wyników.

Nagrody :

 •  Albumy przyrodnicze, zeszyty edukacyjne "Młody obserwator przyrody" MECENAS Konkursu Oficyna Wydawnicza MULTICO.
 •  Edukacyjne filmy dla dzieci i młodzieży z serii Da Vinci Learning- Da Vinci Media GmbH.
 •   Zestaw przenośny  "Jak to się dzieje??"   zawierający  15 tablic z tematyki przyrodniczej - MENTOR- ścieżki edukacyjne.
 •  Zestawy laboratoryjne dla szkół - EDUKA
 •  Książki przyrodnicze oraz przygodowe - Wydawnictwo Jedność oraz Wydawnictwo ZNAK
 • Zestawy programów antywirusowych dla szkół- producent oprogramowania ArcaBit
 • Puzzle ekologiczne- Pracownia edukacji Ekologicznej EKO-CONCEPT
 • Bilety wstępu do Ogrodu Doświadczeń oraz JURA PARKU
 • Zestawy przyrządów szkolnych- NinoIdeas
 • Książeczki z serii Spotkania z Legendą - Wydawnictwo Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

Najliczniej uczestniczące szkoły mają szanse ma wygranie :

 • Warsztatów Przyrodniczych przeprowadzonych na terenie ich siedziby  przez pracowników Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • zaproszenia na wykłady Uniwersytetu Dzieci  w Krakowie , Wrocławiu, Warszawie
 • zajęć o Internecie i nowych technologiach przeprowadzonych na terenie siedziby ich szkół przez Wykładowców Uniwersytetu Dzieci (Partnera Edukacyjnego Konkursu)
Przedsięwzięciu patronują i wspierają w realizacji media o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, takie jak: TVP Kraków, Radio Kraków, Dziennik Metro, Wrota Małopolski, MM Moje Miasto Kraków, Miasto.dzieci.pl, Czas.dzieci.pl, Dziecko w Rzeszowie, Miesięcznik Kumpel ,Gazeta szkolna, Gazeta informator (Racibórz), Raciborz.com.pl, edu.info.pl, edukacjawpolsce.com.pl, Wiedza i Edukacja , Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY-Edukacja.net, Interklasa, Wiadomości 24.pl , a także Edukacyjny Kraków,zielonalekcja.pl, Głos Nauczycielski, Ogólnopolski Dziennik BIOLOG (platforma edukacyjna BIOAREA), portal Uniwersytetu Dzieci.

Monika Knapik
Fundacja dla UJ

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół