Konkurs na pracę doświadczalną z zakresu mikrobiologii, bakteriologii, immunologii, wirusologii i mykologii


Konkurs na pracę doświadczalną z zakresu mikrobiologii, bakteriologii, immunologii, wirusologii i mykologii: artykuł nr 6729

2010-04-14 01:10:30 Ciekawostki

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów po raz kolejny organizuje konkurs o Nagrodę Naukową im. prof. E. Mikulaszka. Prace można zgłaszać do 31 maja. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne.

W konkursie mogą wziąć udział naukowcy do 35. roku życia - autorzy prac doświadczalnych z zakresu mikrobiologii, bakteriologii, immunologii, wirusologii i mykologii, które zostały opublikowane w okresie dwóch lat poprzedzających rok przyznania nagród.
Zainteresowani powinni się zapoznać się z regulaminem, znajdującym się na stronach Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i przesłać pracę do organizatorów.

Na autorów najlepszych prac czekają nagrody: I stopnia - 2 tys. zł; II stopnia - 1,5 tys. zł i III stopnia - 1 tys. zł.

Profesor dr hab. Edmund Mikulaszek, mikrobiolog i immunolog zapoczątkował w Polsce badania immunochemiczne. Kierował zakładem mikrobiologii na Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1945 - 1965. W tamtym czasie immunologia zaczynała wyodrębniać się z mikrobiologii.

"Na początku nagrody wypłacane były z funduszu, który pozostawił po sobie i przeznaczył na ten właśnie cel profesor Mikulaszek. Teraz fundowane są przez PTM" - wyjaśnia dr n. med. Elżbieta Stefaniuk, sekretarz naukowy PTM.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek