Konkurs Herbaciane Ogrody


Konkurs Herbaciane Ogrody: artykuł nr 6733

2010-04-18 22:58:04 Ciekawostki

Młodzieżowy Dom Kultury Grunwaldzka 5 organizuje Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Fotograficzny "Herbaciane Ogrody" odbywający się w ramach "Święta Ogrodów". Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży. Współorganizatorem Konkursu jest Ogród Botaniczny UJ w Krakowie. Na jego terenie odbędzie się finał i uroczysty koncert na który zostaną zaproszeni wszyscy laureaci i wyróżnieni. Patronat medialny sprawuje m.in. dziennik BIOLOG.

REGULAMIN
1.    Międzynarodowy Konkurs Plastyczno ? Fotograficzny jest  adresowany  do dzieci i młodzieży w wieku 3-25 lat realizującej swoje pasje w różnego typu placówkach oraz indywidualnie.
2.    Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej i w dowolnym formacie (malarstwo, rysunek, collage, witraż, forma przestrzenna, itp) oraz fotografie w formacie A4.                             
3.    Interpretacja tematu jest całkowicie dowolna.
4.    Na konkurs można przesłać do 10 prac z jednej placówki (nie można nadsyłać prac zbiorowych), jeden uczestnik może przesłać po jednej pracy z każdej z technik (plastyka, fotografia). 
5.    Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę identyfikacyjną opisaną drukowanymi  literami lub wydrukowaną, zawierającą dane: imię i nazwisko autora,  wiek autora, adres  i telefon kontaktowy, e-mail, nazwa placówki/szkoły ( w przypadku szkoły artystycznej informacja o profilu), imię i nazwisko opiekuna artystycznego, tytuł pracy.
6.    Pracę należy przesłać do dnia 7 czerwca  2010 r. na adres Organizatora. Nie decyduje data stempla pocztowego.
7.    Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody główne, wyróżnienia w kategoriach wiekowych i technikach plastycznych oraz dokona  kwalifikacji prac do ekspozycji.
8.    Prace przesłane po terminie nie będą oceniane, nie zwracamy również nadesłanych prac.
9.    Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nagrodzonych prac.
10.    Uroczyste wręczenie nagród, wyróżnień oraz otwarcie wystawy odbędzie się w Ogrodzie Botanicznym UJ w Krakowie w dniu 20 czerwca 2010 r. (niedziela) o godz.12.00.
11.    Autorzy zakwalifikowanych do wystawy prac otrzymają dyplom.
12.    Dodatkowe informacje: tel. +48 12 411 67 03 oraz na stronie MDK - www.mdkgrunwaldzka.pl;   e-mail: mdkgrunwaldzka@poczta.fm.

Pobierz regulamin

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek