Program neurokonferencji NEURONUS 2010


Program neurokonferencji NEURONUS 2010: artykuł nr 6744

2010-04-21 13:42:34 Medycyna

III edycja Ogólnopolskiej Neurokonferencji Studenckiej NEURONUS 2010 odbędzie się w dniach 23-25 kwietnia 2010 r. na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku poprzednich edycji, celem Neurokonferencji jest integracja środowiska początkujących polskich neuronaukowców - biologów, fizyków, filozofów, informatyków, medyków, psychologów i innych uczonych, w centrum zainteresowania których znajduje się funkcjonowanie mózgu. W tym roku ze szczególną uwagą chcielibyśmy zwrócić się w kierunku tych z Was, którzy są już zaangażowani w prace badawcze i chcieliby pochwalić się efektami tych prac - czy to w formie posteru, czy ustnego referatu. Autorom prac poglądowych dedykujemy w tym roku osobną sesję - tzw. journal corner.

Oprócz wykładów zaplanowanych jest 18 piętnastominutowych prelekcji studenckich zgrupowanych w 7 sesji. Każda sesja poprzedzona będzie wykładem jednego z zaproszonych gości. Odbędą się także 2 sesje posterowe.

Ogólnopolska Neurokonferencja Studencka NEURONUS
23-25 kwietnia  2010 r.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Neuronus 2010
Patronat medialny: Dziennik BIOLOG

DZIEŃ I - Piątek, 23 kwietnia

 

WYKŁAD OTWARCIA (16.00 - 17.00)

prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas (Akademia Medyczna we Wrocławiu)

"Funkcja i plastyczność synaps w różnych skalach czasowych."

 

WYKŁAD (17.00 - 18.00)

prof. dr hab. Grzegorz Hess (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Farmakologii PAN)

"Kwas glutaminowy w mózgu: przyjaciel czy wróg?"

 

DZIEŃ II - Sobota, 24 kwietnia

 

WYKŁAD (09.00 - 10.00)

Wykład, ks. dr Wojciech Grygiel (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Centrum Kopernika)

"Od anestezjologii do kwantowej grawitacji: Penrose?a - Hameroffa model umysłu."

 

SESJA I (10.00 - 11.00)

 1. Gzieło-Jurek Kinga, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  "Czasowo- przestrzenny model zmian neurodegeneracyjnych wywołanych prenatalną ekspozycją na promieniowanie gamma."
 2. Uram Łukasz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  "Wpływ składników formuły farmaceutycznej preparatów Cyklosporyna A i Prograf na
  przebieg napadów drgawkowych u szczura w pilokarpinowym modelu epilepsji."
 3. Kowal Justyna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  "Purynowe związki sygnalizacyjne w wybranych schorzeniach OUN."

 

PRZERWA KAWOWA (11.00 - 11.20)

 

WYKŁAD (11.20 - 12.20)

prof. dr hab. Małgorzata Kossut (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)

"Uczący się mózg."

 

SESJA II (12.20 - 13.00)

 1. Matoga Bartłomiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  "Techniki lokalizowania źródeł aktywności elektrycznej mózgu na podstawie pomiaru EEG, jako przykład integracji danych z różnych modalności badawczych."
 2. Biskupska Joanna, Akademia Pomorska w Słupsku
  "Parametry bilansu antyoksydacyjnego w mózgu szczurów Wistar z różną odpornością na niedotlenienie pod wpływem L-argininy w warunkach zatrucia kadmem."

 

PRZERWA OBIADOWA (13.00 - 14.30)

 

SESJA POSTEROWA (14.30 - 15.30)

 

WYKŁAD (15.30 - 16.30)

Frank Pfrieger, PhD (Institute of Cellular and Integrative Neurosciences, Strasbourg)

"Astrocyte - synapse interactions: models matter!"

 

PRZERWA KAWOWA (16.30 - 17.00)

 

WYKŁAD (17.00 - 18.00)

Stefan Pulver, PhD (University of Cambridge)

"Linking neural network function to behavior in Drosophila melanogaster."

 

SESJA III (18.00 - 19.00)

 1. Francikowski Jacek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  "Wpływ metylksantyn na behawior owadów."
 2. Grygorowicz Tomasz, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
  "Zmiany w astrocytach zachodzące w początkowej fazie rozwoju autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego u szczura."
 3. Magnuski Mikołaj, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  "The role of neural oscillations in cognitive processes."

 

OD 20:00 IMREZA INTEGRACYJNA

Klub "Masada"
ul. Skawińska 2


DZIEŃ III - Niedziela, 25 kwietnia

 

WYKŁAD (09.00 - 10.00)

dr Eligiusz Wronka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

"Mózg, uwaga i rozpoznawanie ekspresji mimicznej. O wzajemnych relacjach z perspektywy elektrofizjologii."

 

SESJA IV (10.00 - 11.00)

 1. Juczewski Konrad, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Cardiff University
  "Koncepcja schizofrenii jako choroby neurorozwojowej o podłożu genetycznym - badania na myszach transgenicznych DISC1-cc."
 2. Mikołajczyk Michał, Uniwersytet Warszawski
  "Monitoring źródła przy indukowanych halucynacjach wzrokowych skorelowany z badaniem EEG u osób chorych na schizofrenię."
 3. Rzeźniczek Szymon, Śląski uniwersytet Medyczny w Katowicach
  "Asocjacja polimorfizmów promotora genu Interleukiny-1? -31(T/C) i -511(C/T) z wystąpieniem schizofrenii paranoidalnej."

 

PRZERWA KAWOWA (11.00 - 11.20)

 

SESJA POSTEROWA (11.20 - 12.20)

 

SESJA V (12.20 - 13.00)

 1. Mojsa Barbara, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  "Charakteryzacja potencjalnych substratów białka Trim 17 w apoptozie neuronalnej."
 2. Grzybowski Adrian, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  "Domena transaktywujaca Nuclear Factor-I-X3 stymuluje ekspresję genów specyficznych dla astrocytów poprzez indukowanie lokalnych zmian w architekturze nukleosomalnej."

 

 

WYKŁAD (13.00 - 13.45)

dr Michał Ślęzak (Instytut Farmakologii PAN)

"Modyfikowane genetycznie myszy jako modele do badań nad patologiami mózgu I."

PRZERWA KAWOWA (13.45 - 14.05)

 

WYKŁAD (14.05 - 14.50)

dr Jan Rodriguez Parkitna (Instytut Farmakologii PAN)

"Modyfikowane genetycznie myszy jako modele do badań nad patologiami mózgu II."

 

SESJA VI (14.50 - 15.30)

 1. Tomasik Jakub, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  "Proteomika w badaniach molekularnych mechanizmów epilepsji."
 2. Miłkowska Kamila, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  "Zmiany w proteomie jądra migdałowatego szczurów zachodzące pod wpływem chronicznego łagodnego stresu oraz imipraminy."

 

WYKŁAD ZAMKNIĘCIA (15.30 - 16.30)

dr Tomasz Błasiak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Opiekun Naukowy Koła Neuronaukowców NEURONUS)

"Mózg pełen rytmów."

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny