Konkurs na nietypową lekcję różnorodności biologicznej


Konkurs na nietypową lekcję różnorodności biologicznej: artykuł nr 6755

2010-04-28 03:43:17 Ekologia

Parki krajobrazowe i narodowe, szkoły leśne i organizacje pozarządowe mogą wziąć udział w konkursie na "Nietypową lekcję różnorodności biologicznej". Zgłaszający powinni przygotować projekt akcji edukacyjnej dotyczącej tej dziedziny. Zwycięzca otrzyma nagrodę o wartości blisko 3,5 tys. złotych.

Konkurs organizuje Ministerstwo Środowiska. Ma on upowszechniać wiedzę na temat różnorodności biologicznej oraz promować Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej.
Zadaniem uczestników konkursu będzie opowiedzenie i pokazanie, czym jest różnorodność biologiczna i wskazanie grupy odbiorców akcji. Opis zgłaszanego projektu powinien zawierać krótką informację o organizatorze, tytuł akcji, krótki opis przedsięwzięcia, opis grupy docelowej, informację nt. przebiegu akcji, liczbę osób biorących w niej udział i własną ocenę przedsięwzięcia.

Instytucje, które chcą wziąć udział w konkursie mogą przesyłać opisy lekcji do 15 sierpnia na adres organizatora konkursu - Ministerstwa Środowiska: Departament Edukacji Ekologicznej Ministerstwo Środowiska; ul. Wawelska 52/54; 00-922 Warszawa.

Poza nagrodą dla zwycięzcy, przewidziano też nagrodę za zajęcie drugiego miejsca - 3 tys. złotych, a za trzecie miejsce - do 2,5 tys. złotych.

Laureaci będą mogli wygrać: ekran przenośny, rower lub zestaw ekologiczny do badania wody - w zależności od tego, która nagroda bardziej przyda się do realizacji projektu. Lekcja różnorodności może być zaprezentowana w dowolnej formie: sprawozdania, reportażu, prezentacji multimedialnej czy filmu.

Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone do 18 września i opublikowane na stronach: http://www.mos.gov.pl/edu oraz http://www.mos.gov.pl/bioroznorodnosc

Szczegółowe informacje o konkursie i jego regulamin są dostępne na stronie: www.mos.gov.pl/kategoria/3066_konkursy/

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii