Wiroplazmy. Konkurs dziennika BIOLOG i Wydawnictwa Naukowego PWN


Wiroplazmy. Konkurs dziennika BIOLOG i Wydawnictwa Naukowego PWN: artykuł nr 6758

2010-04-29 23:39:13 Wirusologia

Wszystkich czytelników dziennika BIOLOG zapraszamy do udziału w konkursie Wiroplazmy. Wydawnictwo Naukowe PWN ufundowało 4 egzemplarze książki Wirusologia roślinna (Selim Kryczyński).

Czym są wiroplazmy? Na odpowiedzi czekamy do 30 maja 2010r. pod adresem konkurs@biolog.pl (w mailu obowiązkowo podaj nr telefonu kontaktowego).


Wirusologia roślinnaWirusologia roślinna
Selim Kryczyński

Książka o wirusach i wiroidach roślin ? ich naturze, chorobotwórczości i sposobach zwalczania.

Autor omówił:

  • budowę wirusów i ich składniki (kwasy nukleinowe i białka kapsydu),
  • namnażanie wirusów o różnych genomach będące przyczyną zaburzeń metabolizmu komórek roślinnych,
  • proces opanowywania całej rośliny przez wirusy,
  • objawy wirusowych chorób roślin,
  • sposoby rozprzestrzeniania wirusów roślinnych w środowisku oraz warunki powstawania epidemii wirusowych chorób roślin,
  • różne możliwości ochrony roślin przed wirusami oraz metody wykrywania obecności wirusów w roślinach,
  • wiroidy ? najnowszą grupę patogenów roślinnych.
Książka opisuje rodziny i rodzaje wszystkich zidentyfikowanych gatunków wirusów roślin i grzybów. Przedstawił także wykaz ważniejszych podręczników i czasopism fachowych poświęconych tej problematyce.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów: biologii, ochrony środowiska, biotechnologii, rolnictwa i ogrodnictwa. Może być doskonałym uzupełnieniem wiedzy dla pracowników naukowych, szczególnie fitopatologów, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników ochrony roślin, zwłaszcza zajmujących się obiektami kwarantannowymi.Regulamin Konkursu "Wiroplazmy"
1. Organizatorem konkursu "Wiroplazmy" jest Wydawnictwo BIOAREA, wydawca dziennika BIOLOG. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Konkurs trwa od dnia 28.04.2010 do 30.05.2010. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 dni po zakończeniu konkursu.
3. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w konkursie "Wiroplazmy" mogą otrzymać nagrody wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych
4. Uczestnik konkursu "Wiroplazmy" przesyła odpowiedź na adres podany przez organizatora konkursu.
5. Książka przypadnie tym uczestnikom, którzy zostaną wyłonieni w finale i udzielą poprawnej odpowiedzi na proste konkursowe pytanie wiedzowe, zadane przez organizatora.
6. Nagrody w konkursie "Wiroplazmy" nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
7. Nagrody w konkursie "Wiroplazmy" zostaną wysłane tylko na adresy w Polsce.
8. Udział w konkursie "Wiroplazmy" jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora i fundatora nagród ich danych osobowych na potrzeby konkursu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez powiadomienia uczestników.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z wirusologii