Staże w laboratorium biochemicznym dla studentów i absolwentów


Staże w laboratorium biochemicznym dla studentów i absolwentów: artykuł nr 6759

2010-04-30 00:00:29 Biotechnologia

Praktycznych aspektów pracy laboratorium biotechnologicznym i umiejętności komercjalizacji osiągnięć badawczych - tego będą się mogli nauczyć uczestnicy projektu "Laboratorium biotechnologiczne w praktyce - stymulowanie przedsiębiorczości akademickiej w obszarze life science". Projekt będzie prowadzony w Innowacyjnym-Wdrożeniowym Laboratorium Biotechnologii i Ochrony Środowiska, mieszczącym się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Inicjatywa jest finansowana ze środków programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Z czterotygodniowego stażu - odbywającego się w 4 cyklach - będzie mogło skorzystać po 8 studentów lub absolwentów nauk przyrodniczych. Zajęcia przygotowano dla 3 grup studenckich i 1 grupy absolwentów. Termin zgłoszeń dla dwóch pierwszych edycji mija 15 maja, a dla kolejnych dwóch - 15 sierpnia i 10 grudnia.

Staże studenckie odbędą się na przełomie czerwca i lipca oraz we wrześniu, a grupa absolwentów będzie się uczyła w październiku. Ostatni staż potrwa od połowy stycznia do połowy lutego 2011 r.

Jak informuje Ewa Janczukowicz-Cichosz z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, w każdej grupie uczestnicy zapoznają się z praktycznymi aspektami pracy w laboratorium biotechnologicznym i dowiedzą się, jak stosować niektóre rozwiązana technologiczne i analityczne w przemyśle, a także jakie są ekonomiczne aspekty realizacji projektów.

Dzięki praktykom studenci i absolwenci zdobędą wiedzę na temat wdrażania osiągnięć badawczych do praktyki i ich komercjalizacji i praktyczne umiejętności. Poznają również zasady funkcjonowania laboratorium: od zaprojektowania doświadczenia, poprzez samodzielne wykonanie, aż do analizy wyników.

W ramach seminariów stażyści poznają podstawy ochrony własności intelektualnej, możliwości finansowania projektów wdrożeniowych, dowiedzą się, jakie są źródła informacji patentowej.

Podczas zajęć praktycznych w laboratorium każdy uczestnik wybierze jedną ze "ścieżek", w której chciałby przeprowadzić badania. Stażyści mogą wybierać m.in. spośród dziedzin takich jak: oczyszczanie białek rekombinowanych; prowadzenie kultur tkankowych: roślinnych i zwierzęcych w warunkach in vitro; diagnostyka molekularna oparta o analizę DNA przy użyciu techniki PCR; klonowanie genów do układów ekspresyjnych w celu uzyskania heterologicznegobiałka.

Osoby, które chcą wziąć udział w zajęciach powinny pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie wysłać go na jeden z adresów mailowych wskazanych przez organizatorów.

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie: www.pppnt.gdynia.pl

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii