Matura 2010


Matura 2010: artykuł nr 6761

2010-05-04 00:43:59 Szkoła

Podobnie jak w latach ubiegłych geografia jest najczęściej wybieranym przedmiotem na pisemnej maturze - będzie ją zdawał niemal co czwarty abiturient. Wśród języków obcych prym wiedzie angielski - wybrały go 4/5 przystępujących do egzaminu. Takie dane podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo: język polski, matematykę, język obcy i wybrany przedmiot (lub kilka przedmiotów).

Wśród języków obcych najpopularniejszy jest język angielski - wybrało go 83 proc. maturzystów, czyli 337 tys. na 404 tys. przystępujących do matury. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki - zdawać go będzie 59 tys. maturzystów, czyli prawie 14 proc. Rosyjski chce zdawać 21 tys. maturzystów, czyli około 5 proc. Francuski, hiszpański i włoski będzie zdawać mniej niż jeden proc. abiturientów (odpowiednio: 2,5 tys. oraz 677 i 536 osób).

Geografię chce zdawać 91 tys. maturzystów (22,5 proc. ogółu abiturientów), biologię - 82 tys. maturzystów (20 proc.), a wiedzę o społeczeństwie - 67 tys. maturzystów (16 proc.).

Forum maturzystów 2010

Pozostałe przedmioty wybrało mniej niż 10 proc. abiturientów. Swoją wiedzę z historii chce sprawdzić 30 tys. maturzystów, z chemii - 41 tys., z fizyki z astronomią - 30 tys., z historii sztuki - 4,2 tys., z informatyki - 2,9 tys., z historii muzyki - 563 osoby, z filozofii - 545 osób, z łaciny z historią antyczną - 206 osoby, z wiedzy o tańcu - 94 osób, z kaszubskiego - 27 osób.

Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego: 264 osoby przystąpią do egzaminu z białoruskiego, 109 z ukraińskiego i 38 z litewskiego.

Maturzyści z klas dwujęzycznych będą zdawać egzaminy w językach obcych.

Wszyscy maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Egzaminy przeprowadzane będą w szkołach przez nauczycieli.

Maturę w całej Polsce zdaje w tym roku 404 tys. uczniów. Część pisemna egzaminu rozpoczyna się we wtorek, potrwa do 22 maja.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce


Forum: BIOLOGIA 2010

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół