Letnia Akademia Ekologicznej Hodowli Zwierząt


Letnia Akademia Ekologicznej Hodowli Zwierząt: artykuł nr 697

2005-05-19 07:14:00 Zoologia

Ośmiu studentów akademii rolniczych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz z Niemiec, którzy złożą swoje aplikacje do końca maja, ma szansę otrzymać stypendium w Pilzneńskiej Letniej Akademii Ekologicznej Hodowli Zwierząt. Głównym przejawem działalności Akademii jest tygodniowe szkolenie z wybranych zagadnień ekologicznej hodowli zwierząt. Stypendyści będą mogli wziąć udział w tematycznych spotkaniach i dyskusjach z wykładowcami oraz praktykami, którzy związani są na co dzień z rolnictwem ekologicznym.

Zajęcia będą trwały od 22 do 26 sierpnia, a ich organizatorami są EkoConnect, Katedra Rolnictwa Ekologicznego przy Wyższej Szkole Techniki i Gospodarki w Dreźnie oraz Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: info@ekoconnect.org

Źródło: Zielona Brama

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii