Jak przez milion lat zmieniała się roślinność na polskich ziemiach


Jak przez milion lat zmieniała się roślinność na polskich ziemiach: artykuł nr 713

2005-05-24 00:33:13 Botanika

Naukowcom udało się prześledzić, w jaki sposób ewoluowała szata roślinna na ziemiach polskich w ciągu ostatniego miliona lat i zrekonstruować paleośrodowiska jeziorno-torfowiskowe. Osady jeziorne i torfowiskowe są bezcennym archiwum gromadzącym dane o paleośrodowiskach. To właśnie one pozwalają odtworzyć zmiany, jakie zachodziły w zbiorowiskach roślinnych otaczających zbiorniki wodne i torfowiska.

"Kompleksowe dane paleobotaniczne uzyskano różnorodnymi metodami badawczymi, takimi jak analiza pyłkowa i analiza makroszczątków roślinnych wsparte badaniami izotopowymi. Dzięki nim możliwe było opisanie zmian, zachodzących w ekosystemach jeziornych i torfowiskowych na przestrzeni wielu tysięcy lat. Badania paleobotaniczne pozwoliły też na odtworzenie zmian klimatu, mających miejsce w czasie Czwartorzędu" - mówi dr Hanna Winter z Państwowego Instytutu Geologicznego.

Jak wykazują badania, w czasie ciepłego interglacjału eemskiego (około 128 -117 tys. lat temu) w jeziorach na Północnym Podlasiu występowały znaczne wahania poziomu wody. Na początku tego okresu wody gwałtownie przybyło i jeziora się powiększyły. Zjawisko to wynikało najprawdopodobniej z postępującego procesu wytapiania się brył martwego lodu, pozostałych po poprzednim zlodowaceniu. Mogło też być ono efektem szczególnie obfitych opadów, przypadających na ten okres.

Później nastąpiło okresowe obniżenie lustra wody, ale kolejny wzrost wilgotności klimatu spowodował odtworzenie zanikających jezior. Przetrwały one do końca interglacjału.

Rekonstrukcja paleośrodowisk jeziorno-torfowiskowych była tematem zakończonej niedawno II Polskiej Konferencji Paleobotaniki Czwartorzędu w Okunince koło Włodawy. Na konferencji, zorganizowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, a także Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, oraz Centrum Doskonałości Badań Środowiska Abiotycznego-REA i Poleski Park Narodowy zaprezentowano wyniki najnowszych badań polskich naukowców.

Za zgodą: PAP - Nauka w Polsce, Andrzej Markert

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z botaniki