Nowy prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej


Nowy prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej: artykuł nr 726

2005-05-26 17:20:50 Nauka w Polsce i na świecie

Prof. dr hab. Maciej Żylicz będzie od 1 września nowym prezesem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP). Zastąpi prof. dr hab. Macieja Grabskiego, który po 13 latach szefowania najważniejszej w Polsce organizacji wspierającej badania naukowe uznał, że pora przejść na emeryturę. Maciej Żylicz jest światowej sławy biologiem, odkrył nową klasę białek występujących w naszym organizmie - tzw. białka opiekuńcze.

Bada ich związek z rakiem. W swoim dorobku ma 80 prac naukowych cytowanych często w literaturze międzynarodowej. Od sześciu lat kieruje Zakładem Biologii Molekularnej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Gazeta Wyborcza

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z nauki w Polsce i na świecie