Targi Biotechnologii i Biobiznesu - podsumowanie


Targi Biotechnologii i Biobiznesu - podsumowanie: artykuł nr 729

2005-05-26 18:41:19 Biotechnologia

W dniu 19 maja 2005 już po raz piąty odbyło się w Łodzi Bio-Forum, które w tym roku przybrało postać targów biotechnologii i biobiznesu. Celem targów było zaprezentowanie potencjału polskiej biotechnologii oraz dostępnych dla polskiego biobiznesu produktów i usług podnoszących jego innowacyjność i konkurencyjność.

 Udział w targach stwarzał szanse zaprezentowania oferty technologicznej, handlowej i usługowej przedstawicielom krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw działających w obszarze biobiznesu, inwestorom, a także przedstawicielom inkubatorów i parków biotechnologicznych. Dla wielu wystawców zaowocował nawiązaniem współpracy z instytucjami i innymi podmiotami działającymi w branży.

Targi Biotechnologii i Biobiznesu zgromadziły przede wszystkim tych wystawców, którzy oferowali innowacyjne usługi skierowane do firm z tzw. sektora biobiznesu (m.in. firm farmaceutycznych, kosmetycznych, biotechnologicznych, producentów żywności itp.), a także do zespoły naukowe zorientowane na realizację projektów innowacyjno-wdrożeniowych. Blisko połowę wystawców stanowili przedstawiciele polskich zespołów naukowych, którzy zaprezentowali konkretną ofertę specjalistycznych usług badawczych i/lub innowacyjnych technologii dla partnerów biznesowych. Oferta ta pochodziła zarówno z niektórych Centrów Zaawansowanych Technologii, jak również z „niezrzeszonych” zespołów naukowych funkcjonujących w uczelniach i instytutach badawczych. Skromną ilościowo, ale jakościowo bardzo mocną reprezentację miały także polskie firmy biotechnologiczne.

Wśród zwiedzających targi gościliśmy przedstawicieli polskich producentów leków i kosmetyków. Zainteresowanie targami ujawniło się również wśród niektórych producentów żywności. Duże zainteresowanie targami było wśród środowiska naukowego, zwłaszcza jego młodszej generacji. Mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocuje to jeszcze ciekawszymi projektami badawczo-wdrożeniowymi, które będą odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. W uroczystym otwarciu wzięli udział także przedstawiciele władz samorządowych.

Główną imprezą towarzyszącą targów było seminarium organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej na temat: "Jak poradzić sobie z problemami prawno-finansowymi w Szóstym Programie Ramowym - seminarium dla bioinkubatorów, naukowców i przedsiębiorców".

Szczegółowa relacja z targów oraz galeria dostępna jest na stronach targów: http://www.bioforum.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii