Taras widokowy w Świętokrzyskim Parku Narodowym


Taras widokowy w Świętokrzyskim Parku Narodowym: artykuł nr 734

2005-05-27 18:12:50

Turyści odwiedzający Świętokrzyski Park Narodowy będą podziwiać tamtejsze gołoborze z tarasu widokowego. Zapewni on ochronę miejscowego ekosystemu - informuje dyrektor parku Bogdan Hajduk.

Gołoborze to unikatowa forma przyrody nieożywionej, powstała w okresie zlodowaceń, w wyniku wietrzenia piaskowców kwarcytowych. Porasta je specyficzna roślinność - głównie mchy, porosty i wątrobowce. Na obrzeża gołoborzy wkracza forpoczta puszczy - jarzębina.

"Dzięki wzniesionej nad świętokrzyskim gołoborzem metalowej platformie widokowej w formie schodów i podestów unikatowy teren pod nimi pozostanie atrakcją turystyczną Świętokrzyskiego Parku Narodowego, a jednocześnie jego przyroda będzie lepiej zabezpieczona niż dotychczas" – mówi Hajduk.

Według niego, trwający od prawie 80. lat ruch turystyczny na Święty Krzyż powodował stałą degradację gołoborza. "W ostatnich latach, tylko w okresie od kwietnia do października, Świętokrzyski Park Narodowy odwiedzało sto tysięcy osób" – zaznacza Hajduk.

Dodał, że w obrębie gołoborza zrekultywowana zostanie część rozebranego w latach 60. pogańskiego wału kultowego. "Nadzór archeologiczny tego miejsca posiada dokumentację umożliwiającą rekonstrukcję budowli" – mówi dyrektor ŚPN.

Termin zakończenia inwestycji, planowany na koniec maja, zostanie zapewne przesunięty z powodu pożaru, do którego doszło w nocy 23 maja. Spłonęły trzy drewniane deszczoschrony, służące jako punkty sprzedaży biletów wstępu do Parku. Dwie ze spalonych konstrukcji były ustawione przy wejściach na teren Parku, natomiast trzecia w jego centrum, na Świętym Krzyżu, przy wejściu na gołoborze. Straty szacuje się wstępnie na około 25 tys. zł - mówi Hajduk.

Sięgające 450 tys. zł koszty budowy platformy widokowej nad świętokrzyskim gołoborzem sfinansuje Ekofundusz oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Świętokrzyski Park Narodowy został utworzony w 1950 roku. Jego największym bogactwem są lasy, w których przeważa bór mieszany sosnowo-dębowy z jodłą, modrzewiem, świerkiem i bukiem oraz buczyna karpacka - lasy jodłowo-bukowe - na obszarze Łysogór. MCH

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce; 27 maja 2005

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z