IX TARGI GOSPODARKI LEŚNEJ, PRZEMYSŁU DRZEWNEGO


IX TARGI GOSPODARKI LEŚNEJ, PRZEMYSŁU DRZEWNEGO: artykuł nr 760

2005-06-01 16:27:17

Redakcja PRZYRODNIKA objęła patronatem medialnym  IX TARGI GOSPODARKI LEŚNEJ, PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
I OCHRONY ŚRODOWISKA
"EKO-LAS", które odbędą się na terenach leśnych koło Tucholi w dniach 28 - 30 czerwca 2005 r. Zapraszamy do udziału w targach. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Targi Bydgoskie Sawo, wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Toruniu i Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego, serdecznie zapraszają Państwa do udziału w IX TARGACH GOSPODARKI LEŚNEJ, PRZEMYSŁU DRZEWNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA „EKO - LAS” które odbędą się na terenach leśnych koło Tucholi w dniach 28 - 30 czerwca 2005 r.

Patronat honorowy nad targami objęli: Minister Środowiska, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, JM Rektor Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu i Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego.

Targi EKO-LAS - organizowane w całości na wydzielonych powierzchniach leśnych, cieszą się uznaniem wszystkich środowisk związanych z leśnictwem, drzewnictwem i ekologią. Jako jedyne spośród targów leśnych w kraju, zdobyły sobie również uznanie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych, którego członkowie stanowią dominującą grupę użytkowników oraz potencjalnych odbiorców oferty targowej. W opiniach wystawców i gości, targi EKO-LAS są w branży imprezą wiodącą, która poprzez terenową formę prezentacji połączonej z pokazami pracy maszyn w naturalnych warunkach ich zastosowania, spełnia przede wszystkim praktyczne oczekiwania jej uczestników.

Targom EKO-LAS tradycyjnie towarzyszyć będzie program dodatkowych wydarzeń, m.in.: konferencje i seminaria przygotowane przez Akademię Rolniczą im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, środowiskowe spotkania przedsiębiorców leśnych, a także imprezy o charakterze sportowym, w tym: Mistrzostwa Drwali i Zawody Strzeleckie o puchar Prezesa Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych oraz Piłkarski Turniej Nadleśnictw organizowany wspólnie z „Przeglądem Leśniczym”. Najlepsze wyroby zaprezentowane na targach i zgłoszone do konkursu, nagrodzone zostaną "Złotym Medalem" Targów Bydgoskich Sawo oraz specjalnymi wyróżnieniami Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu i Prezesa Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych.

Targi EKO-LAS zostały włączone do programu obchodów Jubileuszu 80-Lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w targach EKO-LAS 2005.

Kontakt:
Marek Jankowski
tel. (0-52) 581 11 72

e-mail: ekolas@sawo.pl
www.sawo.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z