HIMME - człowiek a ekosystemy gór średnich


HIMME - człowiek a ekosystemy gór średnich: artykuł nr 772

2005-06-03 01:24:01 Ekologia

Sudety będą pierwszym poligonem badawczym projektu HIMME, powołanego z inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego (UŚ) przy współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr). HIMME - Human Impact on Mid Mountains Ecosystems - obejmuje badania nad wpływem człowieka na ekosystemy gór średnich strefy umiarkowanej w przeszłości i teraz. Wszystkie polskie góry, z wyjątkiem Tatr, a także większość gór w Europie środkowej należy do gór średnich, które od najdawniejszych czasów były środowiskiem atrakcyjnym dla człowieka.

"Chcemy prześledzić, jak od tysięcy lat człowiek wpływał na ekosystemy tych gór. Będziemy podejmować tę problematykę zarówno na terenie Polski, jak i na forum międzynarodowym, np. w ramach istniejącego już od kilku lat projektu HITE (Human Impact on Terrestial Ecosystems)" - mówi koordynator projektu HIMME prof. Kazimierz Klimek z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ.

Góry średnie - jako odizlowane masywy, przedgórza gór wysokich lub głęboko rozczłonkowane wyżyny - postrzegane są najczęściej jako zalesione wzniesienia, ze śladami różnego rodzaju gospodarczej ingerencji człowieka. Plejstoceńskie ochłodzenia klimatu i związane z tym bliskie sąsiedztwo lądolodów lub lokalne zlodowacenia dolinne były przyczyną rozwoju stokowych pokryw zawietrzelinowych. Około 10 tys. lat temu większość tych wzniesień została pokryta lasami.

Dostępność wody i drzewa oraz występowanie w niektórych rejonach kruszców i rud metali od dawna zachęcały człowieka do penetracji tych masywów. Byli to myśliwi, pasterze, górnicy i rolnicy. W bardziej dostępnych partiach pozyskiwano drewno, w niższych wprowadzano uprawy rolne.

"W efekcie zaburzona została pierwotna równowaga środowiska. Występowała intensywna erozja powodująca m.in. zamulanie dolin rzecznych, czego skutki odczuwane były na przedpolu tych gór" - wyjaśnia prof. Klimek.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Andrzej Markert

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii