NIE dla kopalni odkrywkowej !


NIE dla kopalni odkrywkowej !: artykuł nr 775

2005-06-03 01:30:39 Ochrona środowiska

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zwraca się z prośbą o wyrażenie protestu wobec planowanej budowy kopalni odkrywkowej na obszarze gminy Stara Kamienica (Sudety).

Planowana budowa kopalni odkrywkowej oznacza katastrofę dla bezcennego krajobrazu przyrodniczego i kulturowego tych terenów. Zagrożony rejon położony jest na skraju ważnych obszarów ochrony przyrody dolnośląskiej w Karkonoszach i Górach Izerskich, w Sudeatch w południowo-zachodniej Polsce; są to także tereny o wysokiej wartości historycznej i kulturowej.

Wartość historyczna tego regionu wyraża się w unikatowym na skalę europejską skoncentrowaniu zabytkowych zamków, pałaców, kościołów, młynów, kościołów, starych gospodarstw oraz stanowisk archeologicznych. Tereny te stanowią najwyższej klasy element europejskiego dorobku kulturowego, który zasługuje na zachowanie i ochronę.
W tej sprawie podjęto już wstępne decyzje, pomijając protesty lokalnej społeczności, organów samorządowych i licznych organizacji społecznych oraz pomimo wielu zagrożeń związanych z planowaną inwestycją.
W ciągu najbliższych dni zapadną ostateczne decyzje. Prosimy więc o szybkie wystosowanie listów do Ministra Środowiska z prośbą o nieudzielanie zgody na rozpoczęcie prac poprzedzających budowę kopalni odkrywkowej na obszarze gminy Stara Kamienica.

List do Ministra Środowiska w wersji rtf znajdziesz tutaj
Źródło: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska