Książę Edward otworzył seminarium ekologiczne w Krakowie


Książę Edward otworzył seminarium ekologiczne w Krakowie: artykuł nr 91

2004-11-03 11:57:11 Nauka w Polsce i na świecie

Książę Edward, najmłodszy syn królowej brytyjskiej Elżbiety II, otworzył w środę rano w Krakowie jednodniowe seminarium, poświęcone brytyjskim doświadczeniom w dziedzinie gospodarki odpadami.

"W działalności biznesowej zawsze mamy do czynienia z odpadami zanieczyszczającymi środowisko naturalne, ale ważne jest, abyśmy sobie uświadomili, że we współczesnym świecie istnieje wiele rozwiązań, które są korzystne i pozwalają oszczędzać środowisko" - powiedział otwierając spotkanie książę Edward.

BRYTYJSKIE DOŚWIADCZENIA W GOSPODARCE ODPADAMI

Celem krakowskiego seminarium jest zacieśnienie współpracy pomiędzy brytyjskimi i polskimi partnerami w zakresie zarządzania odpadami oraz transfer najnowszych technologii. Zorganizowała je Sekcja Handlowa Ambasady Brytyjskiej wraz z brytyjską organizacją rządową Environmental Industries Sector Unit (EISU) z siedzibą w Londynie, będącą częścią UK Trade&Investment .

Grupa brytyjskich ekspertów przedstawiła swoje doświadczenia dotyczące gospodarki odpadami: kompostowania odpadów, tworzenia wydajnych zakładów utylizacji odpadów, innowacyjnych technologii oczyszczania ścieków oraz współpracy w zakresie ograniczania ilości odpadów i zarządzania nimi.

Do udziału w spotkaniu zaproszono polskie firmy działające w sektorze gospodarki odpadami, samorządy lokalne, przedstawicieli stowarzyszeń i instytutów zajmujących się ochroną środowiska.

SPRAWDZENI I ŻYCZLIWI PARTNERZY

Najważniejsze jest budowanie świadomości na temat potrzeby ochrony środowiska na wszystkich szczeblach samorządu w Polsce.

"Dlatego tak potrzebne są dobre przykłady, które można przyjmować od sprawdzonych i życzliwych partnerów, jakimi są Brytyjczycy" - podkreśla wicemarszałek województwa małopolskiego, Andrzej Sasuła.

* * *

Książę Edward - hrabia Wessex - wraz z żoną księżną Zofią, przebywają w Polsce z czterodniową wizytą, podczas której odwiedzają Warszawę i Kraków.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Rafał Grzyb

3 listopada 2004

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z nauki w Polsce i na świecie