Lasy w Stanach Zjednoczonych padają ofiarą urbanizacji


Lasy w Stanach Zjednoczonych padają ofiarą urbanizacji: artykuł nr 926

2005-07-04 11:21:08 Leśnictwo

Zmiany sposobu użytkowania gruntów i zabudowa coraz to nowych terenów w Stanach Zjednoczonych przybrała największe rozmiary w historii tego kraju. Co minutę ponad 1 ha ziemi jest zabudowywany, każdego dnia znika 1200 ha przestrzeni otwartej. Dramatycznie rośnie tempo zmiany przeznaczenia prywatnych gruntów leśnych na grunty zabudowywane. W latach 1982-1997 na cele budowlane przeznaczono 280 tys. ha lasów, a w ciągu następnych 5 lat powierzchnia ta skoczyła do 400 tys ha.

Administracja leśna zwraca uwagę na dramatyczne skutki tego zjawiska dla środowiska naturalnego USA - zagrożona jest bioróżnorodność, zasoby wodne, stan zdrowotny lasów oraz możliwość ich rekreacyjnego i produkcyjnego wykorzystania.

Źródło: www.lonicera.hg.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa