Udział społeczeństwa w ochronie obszarów chronionych


Udział społeczeństwa w ochronie obszarów chronionych: artykuł nr 959

2005-07-09 12:08:40 Ekologia

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia MŚ z 12 maja 2005 dotyczącego sporządzania planów ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, powstały nowe procedury zapewniające udział społeczeństwa w ochronie obszarów chronionych. Informacja o przystąpieniu do sporządzenia planu ochrony musi być ogłoszona publicznie, każdy ma prawo zapoznawania się z materiałami będącymi podstawą planowania, można składać wnioski do planu (przed jego sporządzeniem) i uwagi do powstałego projektu.

Na stronach internetowych urzędów wojewódzkich oraz parków narodowych stopniowo pojawiają się ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planów ochrony z zaproszeniem do składania wniosków. Dobrze byłoby, gdyby wśród tych wniosków nie zabrakło wniosków przyrodników i organizacji przyrodniczych, dbających o właściwą ochronę tych obiektów. Wszystkich, którym bliskie są sprawy ochrony któregoś z parków narodowych lub rezerwatów przyrody, zachęcamy więc do włączenia się w ten proces.

Źródło: Wiadomości Klubu Przyrodników www.eko.org.pl/mailman/listinfo/wiadomoscikp

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii