2,6 mld euro dla młodych unijnych naukowców


2,6 mld euro dla młodych unijnych naukowców: artykuł nr 2420

2006-05-08 08:54:51 Ciekawostki

Polscy naukowcy, którzy zamierzają prowadzić niezależne badania, będą mogli w latach 2007-2013 ubiegać się o granty z puli ponad 2,6 mld euro; dotyczy to również naukowców pracujących poza Europą - mówi członek Europejskiej Rady Badań, doradca Prezydenta RP, prof. Michał Kleiber.

Europejska Rada Badań (ERC) na prośbę Komisji Europejskiej przygotowuje propozycję strategii finansowania niektórych badań, jakie będą realizowane w 7. Programie Ramowym UE.

Program wspierania i finansowania badań naukowych na lata 2007-2013 będzie miał budżet około 55 mld euro. W skład Rady wchodzi 22 europejskich uczonych (m.in. kilku laureatów nagrody Nobla). Tylko trzech spośród nich pochodzi z nowych krajów członkowskich.
Na badania tzw. "frontier research", czyli badania na granicy wiedzy, z całej puli ma być przeznaczone ponad 8 mld euro (ponad 1,1 mld euro rocznie). Jak wyjaśnił prof. Kleiber, są to badania podstawowe oraz badania w zakresie podstaw nowatorskich technologii (np. w obszarach biotechnologii, nanotechnologii lub technologii informatycznych).

O jedną trzecią środków skierowanych na te badania będą się mogli starać wyłącznie młodzi, niezależni badacze, będący najwyżej 10 lat po doktoracie - proponuje Rada. Ogłoszenia pierwszych konkursów można się spodziewać w końcu 2006 roku. Zgodnie z planami ERC, projekt ma ruszyć od stycznia 2007 roku.

O pieniądze z puli przeznaczonej dla młodych naukowców będą mogli konkurować także Europejczycy pracujący poza Unią. Warunkiem jest wybranie placówki naukowej w Europie, w której naukowiec zrealizuje projekt. Ma to przeciwdziałać wyjazdom młodych, zdolnych ludzi poza kontynent.

Prof. Kleiber podkreślił, że konkursy dla młodych uczonych powinny być bardzo atrakcyjne dla polskich naukowców i mogą pomóc w zwalczaniu luki pokoleniowej w naszej nauce. "Obecnie w Europie, w odróżnieniu od USA, starsi profesorowie często nie dają swoim młodszym współpracownikom swobody naukowej; narzucają im nie zawsze nowoczesną tematykę badań" - zauważył profesor.

Pozostałe środki z puli 8 mld euro trafią do zwycięzców konkursów o granty, skierowanych do wszystkich uczonych o udokumentowanym dorobku naukowym. Kryterium oceny jest oryginalność i wartość naukowa projektów - wyjaśnił profesor.

Europejska Rada Badań proponuje, aby górna granica finansowania tych projektów wynosiła 0,5 mln euro rocznie. Granty mogą trwać 3-5 lat.
Zdaniem prof. Kleibera, w rywalizacji o pieniądze w obszarze "frontier research" Polska ma spore szanse, które jednak zależą w dużej mierze od mobilizacji środowiska naukowego.

Finansowe decyzje ERC zostaną zatwierdzone po przyjęciu unijnego budżetu.

PAP – Nauka w Polsce, Anna Zdolińska

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek