Portal przyrodniczy


Artykuł z archiwum przyrodniczego

Inwentaryzacja żubrów w Puszczy Knyszyńskiej

2005-01-27 11:04:04 Leśnictwo

W Puszczy Knyszyńskiej (Podlaskie) rozpoczęła się inwentaryzacja tamtejszego stada żubrów. Przeprowadzana jest ona po raz pierwszy od przesiedlenia tam w latach 70. XX wieku grupy tych zwierząt, liczącej wówczas dwadzieścia sztuk.

CEL: ZRÓŻNICOWANIE GENETYCZNE STADA

"Chcemy ocenić, w jakim stanie zdrowotnym są zwierzęta i czy stado wymaga redukcji - w związku z planami dołączenia do niego kilku żubrów z innych siedlisk w Polsce. Zamierzamy doprowadzić do większego zróżnicowania genetycznego" - informuje podlaski konserwator przyrody, Krzysztof Oniszczuk, który jest także członkiem komisji dokonującej przeglądu.

Żubry żyjące w Puszczy Knyszyńskiej pozostają w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Jak mówi zastępca dyrektora RDLP Piotr Zbrożek, gdy tworzono stado w Puszczy Knyszyńskiej przesiedlając żubry z sąsiedniej Puszczy Białowieskiej, liczyło ono dwadzieścia sztuk i taką wielkość stada zakładano. Obecnie żubrów jest około trzydziestu. Żyją w jednym dużym stadzie, tylko kilka byków bytuje samotnie.

PRZESIEDLENIE ŻUBRÓW Z INNYCH REGIONÓW

Są plany dołączenia do knyszyńskiego stada kilku zwierząt z innych regionów Polski, gdzie także żyją na wolności. Nie będą to jednak żubry z Puszczy Białowieskiej, ponieważ są one z knyszyńskimi blisko spokrewnione.

Niewykluczona jest w takiej sytuacji redukcja stada, ale wymaga to zgody ministra środowiska. Żubry są bowiem pod ścisłą ochroną. Rozwiązania ma zaproponować komisja po zakończeniu inwentaryzacji.

Największe w Polsce stado żubrów żyje w Puszczy Białowieskiej. Liczy ono około 350 sztuk (w polskiej części puszczy). Inne siedliska żubra, to m.in. Puszcza Knyszyńska, Borecka i Bieszczady.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Robert Filończuk
www.naukawpolsce.pap.pl

27 stycznia 2005

reo

Zobacz aktualne tematy na forum przyrodniczym