Portal przyrodniczy


Artykuł z archiwum przyrodniczego

Bio Business School - kilka dodatkowych dni na zgłoszenia

2010-01-11 00:47:04 Biotechnologia

Organizatorzy Bio Business School ? cyklu bezpłatnych szkoleń, które odbywać się będą od 31 stycznia do 6 lutego 2010 w gdyńskim PPNT, zdecydowali się przedłużyć termin składania zgłoszeń do 15 stycznia, na prośbę części kandydatów. Mogą z tego skorzystać także inne osoby.

Bio Business School to jedyna w swoim rodzaju okazja dla młodych studentów i pracowników naukowych na poszerzenie własnej wiedzy w obszarach takich jak: komercjalizacja badań naukowych, pozyskiwanie funduszy na rozwój innowacyjnych projektów badawczych, międzynarodowa współpraca nauki z biznesem, czy negocjacje z inwestorami. Obszary te często nie są zawarte w programach nauczania na polskich uczelniach.

Tegoroczna edycja będzie szczególnie interesująca ze względu na osoby trenerów i wykładowców, których zaproszono do przeprowadzenia szkoleń i warsztatów. Część zajęć skupiać się będzie szczególnie na aspektach międzynarodowej współpracy naukowej i biznesowej. W obecnych warunkach postępującej integracji europejskiej, a także biorąc pod uwagę charakter sektora Life Science, nie warto przy planowaniu biznesu biotechnologicznego ograniczać swojego zainteresowania do warunków i partnerów w Polsce - twierdzi Marek Kuźbicki, Project Manager PRO-SCIENCE.eu i Dyrektor Programowy Bio Business School. Stąd też, obecność wśród prowadzących takich osób jak Patricia Barclay - prawniczka i adwokat, wybitna specjalistka w zakresie tworzenia umów międzynarodowych i sztuki mediacji.

Nie zabraknie jednak również tematyki biznesowej do zastosowania w dowolnej skali. Dr hab. Michał Pietraszewski, posiadający 12-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na innowacyjne przedsięwzięcia, poprowadzi warsztaty dotyczące wymagań, jakie inwestorzy stawiają innowacyjnym projektom.

Szczegółowy program wszystkich warsztatów, wraz z opisem prowadzących je trenerów i wykładowców znaleźć można na stronie www.bio-business.pl.

Nowy termin dostarczenia zgłoszeń to 15 stycznia 2010, przy czym organizatorzy zastrzegają, że do tego terminu niezbędne jest dostarczenie zgłoszenia zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Wszelkie informacje dotyczące zgłoszenia oraz aktualności dotyczące projektu znaleźć można na www.bio-business.pl

 
Organizatorzy

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny ma na celu skoncentrowanie wszelkich działań dla aktywizacji rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego oraz stymulowania współpracy pomiędzy nauką i biznesem. Funkcjonowanie Parku przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstw działających w branżach innowacyjnych. PPNT koncentruje działania związane z ułatwianiem rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć i na bieżąco dostarcza informacji o najnowszych trendach na rynkach, w których operują przedsiębiorstwa PPNT. Dzięki zgromadzeniu wielu firm na terenie Parku zacieśniają one wzajemną współpracę i odnajdują nowe rozwiązania. "Mówiąc PPNT myślimy o: Parku, Inkubatorze, Laboratorium, Centrum Nauki Experyment, licznych projektach partnerskich, efekcie synergii." www.ppnt.gdynia.pl

PRO-SCIENCE.eu

PRO-SCIENCE.eu jest innowacyjną firmą powstała w oparciu o doświadczenie i wiedzę jej pracowników. PRO-SCIENCE.eu chce współdziałać ze środowiskiem akademickim na rzecz lepszego wykorzystania zasobów wiedzy uczelni i doświadczenia jej pracowników w tworzeniu innowacyjnej gospodarki. Firma oferuje też swoje usługi naukowcom, zespołom badawczym i uczelniom. PRO-SCIENCE.eu udziela wsparcia w zakresie transferu technologii, poradnictwa dotyczącego własności intelektualnej oraz wyceny inwestycji i finansowania projektów aplikacyjnych. Szczególną częścią działalności firmy jest organizacja szkoleń i konferencji. Ponadto firma prowadzi działalność w zakresie: profesjonalnych tłumaczeń, przygotowanie materiałów reklamowych, badań rynku, public relations oraz marketingu. www.pro-science.eu


Zobacz aktualne tematy na forum przyrodniczym