Energia geotermalna - plusy i minusy


Energia geotermalna - plusy i minusy: artykuł nr 4645

2007-06-05 02:35:45 Ekologia

Chociaż jak najbardziej należy korzystać z odnawialnych źródeł energii, to energia geotermalna ma sens jedynie jako uzupełnienie innych źródeł energii. Na razie jest zbyt droga, by wykorzystywać ją na dużą skalę - mówił dr hab. Krzysztof Szamałek z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego podczas konferencja na temat uwarunkowań wykorzystania energii geotermalnej w Polsce. Konferencja towarzyszyła Międzynarodowym Targom Geologicznym "Geologia 2007. Sprzęt. Technika. Myśl"

Od lat naukowcy obserwują, że klimat Ziemi ociepla się. Coraz mniej ekspertów ma wątpliwości co do tego, że jedną z głównych przyczyn tego zjawiska jest emisja gazów, np. dwutlenku węgla, ze spalania paliw kopalnych (głównie węgla i ropy).

"O ile niektórzy poddają w wątpliwość wyniki badań dotyczących stężeń tego gazu w atmosferze tysiące lat temu, to prowadzone od około stu lat pomiary bez wątpienia pokazują, że emisja gazów cieplarnianych rośnie" - mówił Szamałek. Np. emisja dwutlenku węgla na świecie z 1,6 mln ton w 1950 r. skoczyła do 6,3 mld ton w roku 2000.

Ociepleniu mają przeciwdziałać m.in. międzynarodowe zobowiązania do zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym wykorzystaniu energii. W związku z tym coraz intensywniej poszukuje się wydajnych, alternatywnych źródeł energii. Jednym z nich jest energia geotermalna.

Polega ona na wykorzystywaniu cieplnej energii wnętrza Ziemi. Nośnikiem ciepła jest woda, nagrzewająca się w głębi Ziemi do dość wysokich temperatur (do ogrzewania pomieszczeń wystarczy woda geotermalna o temperaturze od 35 do 100 stopni, do produkcji energii musi być powyżej 100 st. C). Aby wykorzystać to ciepło, trzeba się dowiercić do podziemnej wody. W niewielkiej odległości od otworu czerpalnego wykonuje się drugi, którym wodę geotermalną - po odebraniu od niej ciepła - wtłacza się z powrotem do złoża.

Na świecie energię geotermalną wykorzystuje się głównie do pomp ciepła (stosowanych często w gospodarstwach domowych do ich ogrzewania). Jak jednak zauważył Szamałek, w skali globalnej realizuje się niewiele projektów dotyczących tego rodzaju energii. Znacznie bardziej popularna jest np. energia z wiatru i słońca oraz ogniwa paliwowe.

Wśród krajów europejskich największe zasoby energii geotermalnej mają Włochy. Na Węgrzech są one 6,5 razy, a w Polsce - niemal 85 razy mniejsze niż w Italii - poinformował geolog.

W Polsce możliwość wykorzystania ciepła wody znajdującej się w ziemi posiadają przede wszystkim okręg szczecińsko-łódzki (region ciągnący się między tymi dwoma miastami), grudziądzko-warszawski oraz przedkarpacki. "Tam właśnie powinno się głównie skupiać zainteresowanie potencjalnych inwestorów" - uznał Szamałek.

W Polsce istnieje już kilka instalacji geotermalnych, m.in. w Uniejowie (k. Łodzi), Mszczonowie (k. Warszawy), Pyrzycach (k. Szczecina), w Słomnikach (k. Krakowa) i Stargardzie Szczecińskim.

Geolog zwrócił uwagę, że dostępne zasoby energii geotermalnej są zupełnie inną sprawą niż realne zasoby eksploatacyjne. "Nie opłaca się myśleć o wodzie, która znajduje się głębiej niż na 2-2,5 km" - wyjaśnił. Dodatkowo mineralizacja podziemnej wody utrudnia ewentualne jej wykorzystanie - dodał. Odbieranie ciepła zasolonej wodzie powoduje bowiem wytrącanie się soli na instalacjach. Ich oczyszczanie może być tak kosztowne, jak budowa nowego szybu.

Dlatego "energia geotermalna ma sens tylko wtedy, gdy będzie stanowiła uzupełnienie innych źródeł energii" - powiedział geolog. Jego zdaniem raczej nierealne jest jej wprowadzanie na dużą skalę bez zastosowania tzw. miękkiego finansowania, które zapewnia zwrot kosztów związanych z wierceniem, o ile instalacja w danym miejscu okaże się niemożliwa.

Główne możliwości wykorzystania geotermii Szamałek widzi w balneologii - polegającej na uzdrawianiu z wykorzystaniem wód podziemnych i borowin - i w rekreacji.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii