Widowiskowy pokaz naukowy na X Jubileuszowym Dolnośląskim Festiwalu Nauki


Widowiskowy pokaz naukowy na X Jubileuszowym Dolnośląskim Festiwalu Nauki: artykuł nr 5016

2007-09-17 01:03:18 Ciekawostki

Zapraszamy na widowiskowy pokaz naukowy z Technopolis na X Jubileuszowym Dolnośląskim Festiwalu Nauki

Halinka De Visscher i Joke Cant
Centrum Nauki Technopolis, Mechelen, Belgia

18 września wtorek, godz. 10:00–10:45, 11:15–12:00
19 września środa, godz. 10:00–10:45, 11:15–12:00

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14,
Nowe Audytorium I

W PROGRAMIE:
• Belgijskie frytki nie tylko do jedzenia
• Eksperymenty ze spalaniem pieniędzy
• Sztuczne ognie i wielki wybuch


WONDERS, to projekt unijny, realizowany przy współpracy EUSCEA, czyli europejskiego stowarzyszenia festiwali nauki (Dolnośląski Festiwal Nauki należy do EUSCEA od grudnia 2001 roku), ECSITE – europejskiej sieci centrów nauki i muzeów oraz EUSJA – europejskiej unii Stowarzyszeń Dziennikarzy Naukowych, a w 2007 roku także EUN – europejskiej sieci szkół.

W 2007 roku Dolnośląski Festiwal Nauki jako jedyny festiwal nauki z Polski bierze udział w kolejnym, II Europejskim Festiwalu Nauki WONDERS 2007. Również po raz drugi DFN prezentuje się w tzw. Karuzeli Nauki, będącej najważniejszym przedsięwzięciem realizowanym w ramach WONDERS. Karuzela Nauki polega na wymianie pomiędzy europejskimi ośrodkami popularyzującymi naukę, technikę i sztukę najlepszych prezentacji festiwalowych realizowanych w tych ośrodkach podczas lokalnych festiwali nauki, tygodni czy dni nauki. W tym roku DFN znajdzie się w gronie 31 partnerów z 24 krajów wymieniających się swymi najlepszymi festiwalowymi prezentacjami.

TECHNOPOLIS to typowe i jednocześnie wzorcowe centrum nauki, które przez cały rok zajmuje się wyłącznie popularyzacją nauki i techniki. Jego motto brzmi: „przybliżaj ludziom naukę i technikę”. Głównym celem ich działalności jest upowszechnianie wśród opinii publicznej postępów i osiągnięć nauki i techniki oraz uświadamianie tego, jak ważne dla społeczeństwa są badania naukowe i praktyczne wykorzystanie ich wyników.

W TECHNOPOLIS pracują fachowcy, nie będący naukowcami. To oni pośredniczą pomiędzy naukowcami, a społeczeństwem, a ich zadaniem jest przedstawienie w sposób przystępny, nierzadko skomplikowanych i trudnych, wyników pracy naukowców. Tacy animatorzy nauki stanowią pomoc dla naukowców w upowszechnianiu wyników ich pracy. Są to specjalnie przeszkolone osoby, znakomici popularyzatorzy nauki, stanowiący fachowy personel prowadzący w centrum działalność całoroczną. To ludzie energiczni, kreatywni, często z osobista charyzmą, potrafiący zafascynować widzów swym pokazem. Joke Cant to taka właśnie osoba. Będziemy mieli okazję podziwiać ją we Wrocławiu podczas X DFN.

Szczegóły na temat Centrum Nauki TECHNOPOLIS można znaleźć na stronie: www.technopolis.be

Zobacz też:

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek