Najciekawsze badania młodych naukowców z Akademii Rolniczej w Krakowie nagrodzone


Najciekawsze badania młodych naukowców z Akademii Rolniczej w Krakowie nagrodzone: artykuł nr 5467

2008-02-25 09:36:53 Ciekawostki

Już po raz drugi w krakowskiej Akademii Rolniczej rozdane zostaną stypendia ufundowane przez Państwa Alinę i Jana Wagów w ramach Rektorskiego Funduszu Stypendialnego.

Konkurs ogłoszony był 7 stycznia br. O stypendia ubiegać się mogli młodzi naukowcy do 35 roku życia, prowadzący badania z zakresu nauk rolniczych, leśnych, społecznych lub pokrewnych. Praca w Akademii Rolniczej musiała być podstawowym miejscem zatrudnienia, oraz musieli uzyskać stopień doktora w ciągu pięciu ostatnich lat.

Przyznano dwa stypendia o łącznej kwocie 25 000 zł każde. Wypłacane będą przez okres 10 miesięcy. Fundatorami byli Państwo Jan i Alina Wagowie. Na wyróżnienie zasłużyły trzy prace, a każdej z osób przyznano po 10 000 stypendium, wypłacanego także przez okres 10 miesięcy ze środków Rektorskiego Funduszu Stypendialnego.

Wsparcie finansowe umożliwi realizację kosztochłonnych badań.

Akademia Rolnicza w Krakowie

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek