IX TARGI GOSPODARKI LEŚNEJ, PRZEMYSŁU DRZEWNEGO


IX TARGI GOSPODARKI LEŚNEJ, PRZEMYSŁU DRZEWNEGO: artykuł nr 933

2005-07-04 18:22:35 Leśnictwo

W dniach 28-30.06.2005 r. na terenach leśnych koło Tucholi (woj. kujawsko-pomorskie) odbyły się IX Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska "Eko-Las", organizowane przez Targi Bydgoskie SAWO przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Toruniu. Tegorocznym targom patronowali: Minister Środowiska, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Rektor Akademii Rolniczej w Poznaniu i Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych. Współorganizatorem targów było również Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego.

„Eko-Las” jest jedyną imprezą targową w kraju, organizowaną w całości w lesie. Miejscem tegorocznej prezentacji były powierzchnie leśne położone w pobliżu Tucholi - Rudzki Most, przy drodze nr 240 w kierunku na Świecie. W targach wzięło udział 71 wystawców , w tym przedstawiciele firm zagranicznych m.in. z Finlandii, Niemiec i Szwecji. Ogólna powierzchnia zamówiona przez wystawców na stoiska ekspozycyjne i stanowiska demonstracyjne obejmowała ponad 12 tys. metrów kwadratowych. Te dane statystyczne w porównaniu do ubiegłego roku, wskazują na kolejny wzrost liczby wystawców (10%) oraz wielkość zamówionej powierzchni (15%).

Na terenie otwartym, gdzie przygotowane zostały stanowiska do ekspozycji oraz przeprowadzania pokazów pracy maszyn i sprzętu, zaprezentowano m.in.: harvestery i forwardery (na trzech oddzielnych powierzchniach demonstracyjnych), pługi, frezy, wciągarki, rozdrabniacze, rębaki, przyczepy do zrywki i transportu drewna, frezarki do pni, maszyny szkółkarskie, ciągniki oraz maszyny tartaczne (pilarki taśmowe) stacjonarne i przejezdne, a także narzędzia leśne, siatki oraz pojazdy specjalne i terenowe, kotły ekologiczne, i inne. Z kolei ekspozycje wystawców w hali zgromadziły ofertę : sortów mundurowych, obuwia i odzieży roboczej, sprzętu i narzędzi leśnych, narzędzi dla przemysłu drzewnego, technologii budowy dróg leśnych, maszyn pakujących, systemów informatycznych, wydawnictw branżowych oraz prezentację Lasów Państwowych i ofertę agroturystyczną oraz gospodarczą regionu Borów Tucholskich.

W hali na terenie targów odbyły się również seminaria przygotowane przez Akademię Rolniczą im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, na temat :
- " Bezpieczeństwo pracy i zamówienia publiczne w leśnictwie " - organizowane przez Katedrę Inżynierii Środowiska Pracy,
- „Kompleksowe rozwiązania techniczne i technologiczne w użytkowaniu rębnym” – organizowane przez Katedrę Techniki Leśnej.

Podczas oficjalnego otwarcia „Eko-Las” nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników konkursu wyrobów prezentowanych na tegorocznych targach, które nagrodzone zostały „Złotym Medalem” Targów Bydgoskich Sawo oraz wyróżnieniami specjalnymi Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu i Prezesa Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych.

W programie imprez towarzyszących targom nie zabrakło akcentów sportowych. Dnia 29.06.br na stadionie miejskim OSiR w Tucholi przy ul. Warszawskiej, odbył się VII Turniej piłkarski nadleśnictw o puchar Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z udziałem nadleśnictw: Świebodzin, Przasnysz, Przedborów, Sarbia - którego inicjatorem była redakcja „Przeglądu Leśniczego”. W tym samym dniu na strzelnicy sportowej w Plaskoszu k.Tucholi zorganizowano trzecie, otwarte zawody strzeleckie o puchar Prezesa Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych, a na terenach targowych przebiegały Zawody Drwali z udziałem 18 zawodników, w tym 8 reprezentantów z regionu kujawsko-pomorskiego.

Targom „Eko-Las” patronowały redakcje gazet i czasopism: Las Polski, Drwal, Gazeta Drzewna, Gazeta Przemysłu Drzewnego, Przegląd Leśniczy i Gazeta Pomorska oraz portale internetowe: Stolarstwo.pl, Drewno.pl, Lasypolskie.pl, Rolnictwo.com.pl, Przyrodnik.com

Tradycyjnym borowiackim zawołaniem - „Przyjeżdżajcie, las Was powita, a ludzie ugoszczą”- serdecznie zapraszamy na kolejne, jubileuszowe X Targi EKO-LAS w 2006 roku.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa