Rok 2006 - Międzynarodowym Rokiem Planety Ziemia


Rok 2006 - Międzynarodowym Rokiem Planety Ziemia: artykuł nr 1701

2005-12-20 13:56:59 Ekologia

Prognozowanie zagrożenia klęskami żywiołowymi, ostrzeganie i minimalizowanie ich skutków to główne priorytety badawcze Międzynarodowego Roku Planety Ziemia - roku 2006. Wielkie klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie Ziemi w październiku 2005 roku w Pakistanie lub tsunami, które w grudniu 2004 roku spowodowało śmierć 300 tysięcy ludzi i spustoszyło brzegi Oceanu Indyjskiego przypominają, że Ziemia może być bardzo niebezpiecznym miejscem.

Rok 2006 ogłoszono Międzynarodowym Rokiem Planety Ziemia na 32 Międzynarodowym Kongresie Geologicznym w sierpniu 2004 roku we Florencji. Była to inicjatywa Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych (IUGS), wsparta przez UNESCO, a mająca na celu podkreślenie roli geologii dla zrównoważonego rozwoju świata.

W ostatnich latach obserwuje się nowe podejście do problematyki badań geologicznych - szersze otwarcie na potrzeby społeczeństw. Dotyczy to m.in. zagrożeń klęskami naturalnymi, ochrony środowiska, zapewnienia nowych źródeł surowców, energii i wody dla dla stale wzrastającej liczby ludności świata.

Głównym celem Międzynarodowego Roku Planety Ziemia ma być pokazanie wzajemnych relacji pomiędzy działalnością człowieka, a środowiskiem naszej planety.

Chodzi też o uświadomienie społeczeństwom, że kontynenty, oceany i atmosfera Ziemi stanowią jeden sprzężony system wzajemnych procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz o przypomnienie, że rozwój człowieka zależy nie tylko od wody, surowców mineralnych oraz źródeł energii ale wymaga zachowania zdrowej planety z bezpiecznym środowiskiem, czystą wodą i atmosferą.

W ramach Międzynarodowego Roku Planety Ziemia przewidziano zintensyfikowane badania w ośmiu następujących grupach tematycznych: geozagrożenia, Ziemia i zdrowie ludzkie, wody gruntowe, klimat, surowce naturalne, megamiasta i ich wpływ na środowisko, wnętrze Ziemi oraz tajemnice oceanów.

Wszystkie te zagadnienia znajdują się w sferze zainteresowań nauki polskiej.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce, Andrzej Markert

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii