Polacy są przeciwni bezsensownemu cierpieniu zwierząt


Polacy są przeciwni bezsensownemu cierpieniu zwierząt: artykuł nr 2558

2006-05-23 00:53:17 Prasa

Ogromna większość Polaków uważa, że zwierzętom powinno się oszczędzić bezsensownej śmierci oraz zminimalizować ich cierpienia, gdy ich zabijanie może nam służyć. Jednocześnie niewiele osób, kupując kosmetyki sprawdza, czy testowano je na zwierzętach - wynika z badań CBOS.

CBOS sprawdzał w badaniu stosunek Polaków do zwierząt gospodarskich. Z badań wynika, że cztery piąte ankietowanych zakłada, iż wszystkie zwierzęta odczuwają ból tak samo jak człowiek. Co dwudziesty sądzi, że doświadczają one bólu w stopniu mniejszym niż ludzie.

Zabijanie zwierząt bez żadnych ograniczeń za niewłaściwe uznało ponad 91 proc. badanych. Większość Polaków zgadza się jednocześnie na zabijanie zwierząt szkodliwych, mogących grozić człowiekowi i chorych, którym nie można pomóc.

Ponad połowa badanych zgodziła się, że można zabijać zwierzęta, które mogą przenosić choroby groźne dla człowieka (np. ptasią grypę) - nawet, jeśli nie udowodniono, że są zarażone. Ponad jedna trzecia uważa, że nie należy tego czynić.

Większość społeczeństwa zgadza się na zabijanie zwierząt dla mięsa - wynika z sondażu, ale należy przy tym minimalizować cierpienia zwierząt rzeźnych w związku z ubojem. Za bardzo ważne uważa to ponad dwie trzecie badanych, blisko jedna czwarta - za dość ważne. Testowanie na zwierzętach środków służących "jedynie" naszej wygodzie, np. kosmetyków lub środków czystości, większość badanych (57 proc.) uznała za niesłuszne.

Kiedy jednak waży się na szali zdrowie człowieka oraz życie lub zdrowie zwierzęcia, ponad połowa ankietowanych uznaje za słuszne testowanie na zwierzętach leków przeznaczonych dla ludzi.

Przy zakupie środków czystości i kosmetyków tylko nieliczni badani - najczęściej najmłodsi i dobrze sytuowani - sprawdzają, czy były one testowane na zwierzętach. O zakupie decydują głównie cena, jakość, marka i data ważności.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z prasy