W zachodniopomorskich lasach wypuszczono żubry na wolność


W zachodniopomorskich lasach wypuszczono żubry na wolność: artykuł nr 2660

2006-06-06 16:41:32 Zoologia

Cztery żubry wypuszczono na wolność z tzw. zagrody aklimatyzacyjnej na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec. Zagrodę opuściły trzy samce i jedna samica. 4-letni Pontek, dwa trzylatki Pogodny i Podziw oraz 4-letnia Podróżna dostały obroże telemetryczne, które pozwolą na ich lokalizację oraz kontrolę adaptacji w stanie wolnym. Podczas obrożowania pobrano od żubrów materiał genetyczny, by określić ich stan zdrowia i porównać go z późniejszymi wynikami. Podczas pobierania materiału lekarz weterynarii stwierdził, że samica Podróżna jest cielna. Akcja odbywa się w ramach programu "Ochrona czynna żubrów w województwie zachodniopomorskim".

Badacze zwyczajów żubrów liczą, że wypuszczone osobniki dołączą do stada żyjącego na wolności na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec. Pozwoliłoby to, dzięki obrożom telemetrycznym wypuszczonych osobników, obserwować przemieszczanie się całego stada. Powiększenie stada bytującego w lasach wałeckich zapobiegnie też krzyżowaniu się osobników blisko ze sobą spokrewnionych (tzw. chów wsobny).

Osiem żubrów przywieziono do zagrody aklimatyzacyjnej we wrześniu ubr. z Wolina, Pszczyny i Białowieży.

Na początku tego roku w powiecie wałeckim, gdzie znajduje się Nadleśnictwo Mirosławiec, policzono populację żubrów. Doliczono się wówczas 24 osobników - 21 zamieszkuje tereny nadleśnictwa Mirosławiec, a 3 pozostałe okolice Nowych Lasek i Wierzchowa w sąsiednim powiecie drawskim.

Lasy Wałeckie to jedno z pięciu w Polsce skupisk stad żubrów żyjących na wolności, obok puszcz Białowieskiej, Knyszyńskiej i Boreckiej oraz Bieszczad. Stado wolnościowe żubrów zachodniopomorskich jest najdalej na zachód kontynentu położoną populacją dziko żyjących żubrów w Europie. Do województwa zachodniopomorskiego pierwsze stado żubrów sprowadzono na początku 1980 roku. Liczyło wówczas 8 osobników.

Żubr to najpotężniejszy ssak europejski. Dawniej zamieszkiwał całą środkową i część północnej Europy. W warunkach naturalnych wyginął z końcem I wojny światowej. W latach 50. gatunek udało się odtworzyć m.in. dzięki temu, że rozmnożono go w rezerwatach z osobników zachowanych w zwierzyńcach i ogrodach zoologicznych.

Obecnie żubry objęte są ochroną gatunkową. Żyją w stadach liczących po kilkanaście sztuk. Maksymalny wiek żubrów to 22 lata dla byka i 27 lat dla samicy.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii