Inwentaryzacja przyrodnicza w Dolinie Rospudy


Inwentaryzacja przyrodnicza w Dolinie Rospudy: artykuł nr 927

2005-07-04 11:24:48 Ekologia

Tegoroczna inwentaryzacja przyrodnicza przeprowadzona na terenie Doliny Rospudy pozwoliła odkryć nieznane dotychczas walory przyrodnicze Puszczy Augustowskiej, które zostaną narażone na zniszczenie w przypadku budowy drogi Via Baltica. Na obszarze planowanej inwestycji stwierdzono występowanie szeregu gatunków figurujących w załącznikach dyrektywy siedliskowej takich jak: wilk, wydra, bóbr, znaleziono cztery gatunki nietoperzy, w tym borowiaczka.

Potwierdzono występowanie płazów wymienionych w załączniku II dyrektywy siedliskowej, traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego oraz 11 innych gatunków płazów wymienionych w załączniku IV dyrektywy siedliskowej.
Inwentaryzacja organizowana była z inicjatywy Oddziału Podlaskiego Pracowni na rzecz Wszystkich Istot oraz Fundacji Greenpeace w której brali udział studenci Kół Terenowych Biologów oraz członkowie organizacji przyrodniczych - „Salamandra”, Stowarzyszenie „Chrońmy Mokradła”.

Równolegle z inwentaryzacją prowadzoną przez studentów i oraz członków organizacji pozarządowych trwała inwentaryzacja ornitologiczna wykonywana na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W wyniku tych prac powstało opracowanie „Ocena Oddziaływania Projektowanej Obwodnicy Augustowa na awifaunę lęgową”, które w niezwykle rzetelny sposób przedstawia wartość zagrożonej awifauny oraz wpływ planowanej inwestycji na jej stan. Ujawniono występowanie 19 gatunków ptaków wymienionych w załącznikach dyrektywy ptasiej.

Cały artykuł na stronach Pracowni na rzecz Wszystkich Istot pod adresem: www.pracownia.org.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii