Grozi nam produkcja dzieci na zamówienie?


Grozi nam produkcja dzieci na zamówienie?: artykuł nr 2781

2006-06-19 20:18:41 Prasa

Brytyjscy naukowcy opracowali nowatorskie testy genetyczne, które sprawdzają, czy embrion jest zagrożony chorobami dziedzicznymi. Dzięki nim, zamiast dotychczasowych 200, lekarze są w stanie rozpoznać nawet 6 tysięcy chorób. Nowa metoda budzi jednak kontrowersje. Setkom par, nie mogących się doczekać zdrowego potomstwa nowa metoda daje unikalną szansę wybrania do sztucznego zapłodnienia embrionów, nie obciążonych genetycznie. Pozwala ona nie tylko ustalić obecność uszkodzonego genu, ale stwierdzić także, czy u dziecka może rozwinąć się dana choroba, czy na przykład może ono być tylko jej nosicielem.

Źródło: RMF FM

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z prasy