UE uruchamia plan działań dotyczący gospodarki leśnej


UE uruchamia plan działań dotyczący gospodarki leśnej: artykuł nr 2789

2006-06-20 00:56:55 Leśnictwo

Komisja Europejska uruchomiła plan działań na rzecz lasów z nadzieją, że będzie on wspierał i wzmacniał zrównoważoną gospodarkę leśną oraz wielofunkcyjną rolę lasów. Badania są uważane za kluczowy składnik planu. Głównymi celami planu jest poprawa długookresowej konkurencyjności sektora leśnego, poprawa stanu środowiska i jego ochrona, przyczynienie się do wzrostu jakości życia oraz sprzyjanie koordynacji i komunikacji.

W komunikacie stwierdzono, że "Badania i rozwój technologiczny są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju sektora leśnego w UE". Większość działań badawczych można znaleźć w sekcji dotyczącej poprawy konkurencyjności sektora. Dla przykładu, Komisja zobowiązuje się kontynuować swoje wsparcie dla badań i rozwoju w leśnictwie w siódmym programie ramowym (7. PR) oraz zapowiada, że będzie nadal sprzyjać rozwojowi platformy technologicznej sektora leśnego.

Jak wynika z planu, Komisja rozpatruje możliwość utworzenia naukowego forum gospodarki leśnej, aby wzmocnić wymianę informacji pomiędzy środowiskiem naukowym i politycznym. Warsztaty na ten temat odbędą się w 2007 r.

Znaczenie badań dla sukcesu planu widoczne jest również wyraźne w sekcji poświęconej użyciu biomasy leśnej do produkcji energii; badania nad zastosowaniem zasobów leśnych do chłodzenia, produkcji ciepła, elektryczności i paliw są również objęte 7. PR.

Plan działania na rzecz lasów ma obowiązywać przez pięć lat (2007-2011).

Plan działań UE na rzecz lasów dostępny jest na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/agriculture/fore/action_plan/index_en.htm

Źródło: KE/Na podstawie informacji udostępnionych przez Komisję Europejską (IP/06/785)

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa