Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego nie ustępuje w sprawie REACH


Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego nie ustępuje w sprawie REACH: artykuł nr 3523

2006-10-12 17:30:12 Ekologia

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego Parlamentu Europejskiego zachowała nieugiętą postawę podczas drugiego czytania wniosku dotyczącego systemu regulacji środków chemicznych REACH, przyjmując bardziej twarde stanowisko niż Rada. Deputowani do Parlamentu Europejskiego wezwali do zastępowania najbardziej niebezpiecznych substancji w każdym możliwym przypadku oraz podkreślili znaczenie zasady obowiązkowego zachowania najwyższej ostrożności i potrzebę wspierania rozwiązań alternatywnych dla testów na zwierzętach. Wyniki głosowania komisji spotkały się z mieszaną reakcją.

Deputowani zaapelowali, aby substancje, które wywołują raka, problemy z rozrodczością czy uporczywe problemy zdrowotne u ludzi nie były dopuszczone do stosowania, zanim nie zostaną spełnione trzy warunki: nie istnieją odpowiednie substancje lub technologie zamienne, zostanie wykazane, że społeczne czy ekonomiczne korzyści przewyższają ryzyko, i ryzyko jest "właściwie kontrolowane".

Komisja Ochrony Środowiska dążyła również do ograniczenia prawdopodobnego wpływu prawodawstwa na testy na zwierzętach poprzez oświadczenie, że przepisy REACH powinny promować testy bez udziału zwierząt. Eurodeputowani podkreślili również, że Komisja Europejska, państwa członkowskie UE i przemysł powinny przeznaczyć więcej zasobów na opracowanie, walidację i wprowadzenie testów, które nie wymagają udziału zwierząt. Deputowani zażądali ponadto, aby propozycje testów z udziałem zwierząt były konsultowane z Europejskim Centrum Walidacji Metod Alternatywnych, należącym do Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej.

Przepisy REACH doprowadziły do rozłamu wśród eurodeputowanych, po tym jak wielu Zielonych, Liberałów i Socjalistów poparło stanowisko Komisji Ochrony Środowiska, zaś EPP-ED argumentowała przeciw biurokratycznym barierom, które, zdaniem grupy, chcą wprowadzić inne ugrupowania. Z tego powodu nie można zagwarantować przyjęcia raportu komisji przez cały Parlament.

Organizacja Orgalime, reprezentująca 35 federacji handlu i około 130 000 firm, skrytykowała decyzje komisji stwierdzając, że niektóre przepisy są niewykonalne w dziedzinach "kluczowych z punktu widzenia konkurencyjności naszych branż, które działają na wysoce konkurencyjnych globalnych rynkach". Następnie przedstawiciele organizacji oznajmili: "tak złożone i ambitne prawodawstwo jak REACH powinno raczej wspierać, a nie ograniczać potencjał innowacyjny europejskich sektorów inżynieryjnych".

Opinia UEAPME, reprezentującej małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), była nieco bardziej pozytywna, wyrażająca przychylny stosunek do wyjaśnień w sprawie podziału kosztów i poparcia przez parlamentarzystów propozycji ułatwiających wdrożenie REACH w małych firmach. Inne wymagania dotyczące powiadamiania i raportów na temat bezpieczeństwa substancji chemicznych produkowanych w mniejszych ilościach przyjęto mniej przychylnie. Jak powiedział dyrektor UEAPME ds. polityki ochrony środowiska Guido Lena, wymagania te "unieważniają wszystkie wysiłki dokonane na rzecz wsparcia MŚP we wdrażaniu przepisów REACH".

WWF zareagowała pozytywnie na głosowanie, stwierdzając: "Organizacje ochrony środowiska, spraw kobiet, ochrony zdrowia i konsumentów postrzegają dzisiejsze głosowanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego w sprawie nowych przepisów UE w zakresie substancji chemicznych (REACH) jako istotny krok w kierunku ochrony zdrowia i środowiska przed zanieczyszczeniami chemicznymi".

Głosowanie Parlamentu nad przepisami REACH ma się odbyć 14 listopada, a jego wyniki zostaną prawdopodobnie przedłożone Radzie ds. Konkurencyjności 4 grudnia.

Więcej informacji na temat REACH znajduje się na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm

Kategoria: Ogólna polityka
Źródło danych: Parlament Europejski; Orgalime; UEAPME; WWF, CORDIS
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych od Parlamentu Europejskiego, Orgalime, UEAPME, WWF
Indeks tematyczny: Ochrona środowiska; Rozwój regionalny; BezpieczeństwoNastępna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii