Obsadźmy Ziemię: Kampania na rzecz Miliarda Drzew


Obsadźmy Ziemię: Kampania na rzecz Miliarda Drzew: artykuł nr 3795

2006-11-21 04:39:07 Botanika

Laureatka pokojowej Nagrody Nobla z 2004 roku, Wangari Maathai, wzywa do udziału w kolejnej kampanii ekologicznej. Tym razem nawołuje do zasadzenia nie milionów, a miliarda drzew na całym świecie. Na konferencji prasowej w stolicy swej rodzinnej Kenii, Nairobi, Maathai zachęcała tych, którym bliska jest sprawa walki ze zmianami klimatu, do udziału w akcji „Obsadźmy Ziemię: Kampania na rzecz Miliarda Drzew”.

Profesor Wangari Maathai założyła w Kenii w końcu lat siedemdziesiątych Ruch Zielonego Pasa, który z czasem rozprzestrzenił się na sąsiednie kraje Afryki. Przez blisko 30 lat w „Zielonym Pasie” zasadzono ponad 30 milionów drzew. Pas stanowił próbę przeciwdziałania postępującemu pustynnieniu kontynentu i związanym z nim biedzie i głodowi.

Na konferencji Maathai opowiadała, że kiedy na jednym ze spotkań w San Francisco przedstawiła swoje osiągnięcia, jeden ze słuchaczy zaproponował jej, żeby sadziła nie miliony, lecz miliard drzew, bo dziś są takie potrzeby.

Chce więc zasadzić miliard drzew do końca 2007 roku, a wspierają ją między innymi książę Monako Albert Drugi i Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska. Wzywając do przyłączenia się do kampanii, Waangari Maathai powiedziała: – Kiedy sadzimy drzewa, sadzimy zalążek pokoju i nadziei.

Źródło: TVP3

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z botaniki