Świat powinien docenić rolę lasów w ochronie klimatu


Świat powinien docenić rolę lasów w ochronie klimatu: artykuł nr 3796

2006-11-21 04:48:20 Botanika

Świat musi zwrócić większą uwagę na rolę, jaką w procesie opóźniania zmian klimatu, ochrony gleb i pochłaniania CO2 odgrywają lasy - podkreślali przedstawiciele Polski podczas międzynarodowej konferencji klimatycznej, która pod egidą ONZ odbyła się w dniach 6-17 listopada w stolicy Kenii, Nairobi. Konferencję w Nairobi podsumował minister środowiska Jan Szyszko podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Warszawie.

"Zatrzymanie zmian klimatu pociąga za sobą konieczność obniżenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i zwrócenie większej uwagi na użytkowanie przestrzeni, czyli lasów i pól" - zaznaczył Szyszko.

Jak poinformował, sekretarz generalny ONZ Kofi Annan podczas konferencji w Nairobi zwrócił uwagę na intensyfikację Mechanizmu Czystego Rozwoju (z ang. CDM), który jest jednym z mechanizmów finansowania z Protokołu z Kioto. Unia Europejska i ONZ na wniosek Annana stworzą specjalny fundusz, który ma finansować działalność w zakresie wydajności energetycznej z odnawialnych źródeł energii.

Szyszko podkreślił, że CDM jest bardzo ważny zwłaszcza dla krajów afrykańskich.

"Na konferencji postanowiono też kontynuować pomoc finansową dla Chin, Indii i innych krajów rozwijających się" - dodał.

Minister zwrócił uwagę, że konferencję zdominowały informacje z raportu Nicholasa Sterna, doradcy ekonomicznego brytyjskiego rządu. Ostrzega on, że niekorzystne zmiany klimatyczne mogą kosztować światową gospodarkę więcej niż koszty drugiej wojny światowej i Wielkiego Kryzysu z ubiegłego wieku razem wzięte.

"W tej chwili jest wielka szansa, aby poprzez zapobieganie zmianom klimatycznym zmniejszyć koszty działań w przyszłości" - powiedział Szyszko. Dodał, że kraje uczestniczące w konferencji różnią się w kwestii kosztów, jakie mają być ponoszone przez poszczególne państwa oraz terminów realizacji zadań związanych z ochroną klimatu.

Podczas tegorocznej konferencji klimatycznej miała zostać podjęta decyzja dotycząca działań po 2012 roku, kiedy to przestanie już obowiązywać Protokół z Kioto, zobowiązujący do redukcji emisji gazów do atmosfery. Jak wyjaśnił minister, spotkanie w Nairobi było wstępem do dalszych rozmów; ostateczne decyzje zapadną na konferencji COP14 i COP15.

Spotkanie w Nairobi było 12. Konferencją Stron (COP12) Ramowej Konwencji ONZ o Zmianach Klimatu oraz 2. Spotkaniem Stron (MOP2) Protokołu z Kioto.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z botaniki