Efektywne Mikroorganizmy ożywią zdegradowaną glebę


Efektywne Mikroorganizmy ożywią zdegradowaną glebę: artykuł nr 3808

2006-11-22 09:37:30 Ekologia

Nawet najbardziej zdegradowana gleba może przekształcić się w żyzne, zdrowe podłoże, dające wysokiej jakości plony dzięki Efektywnym Mikroorganizmom (EM), czyli pozbawionej środków chemicznych, czystej ekologicznie szczepionce z pożytecznych mikroorganizmów. Technologia EM znajduje coraz szersze zastosowanie na świecie w rolnictwie i oczyszczaniu ścieków. Naukowcy z Katedry Agronomii Wydziału Rolnictwa i Biologii warszawskiej SGGW technologię tę wprowadzili na polu doświadczalnym w Jaktorowie.

Rolniczy Zakład Doświadczalny Chylice, do którego należy poletko SGGW, gospodaruje na nie zmeliorowanych glebach słabych klas, o tak zwanej niskiej zasobności. EM stosuje się tu już od pięciu lat w celu poprawy żyzności i urodzajności gleby. Zdaniem dyrektora RZD, mgr Jana Marczakiewicza, pojemność wodna gleb, na których zastosowano EM wzrasta z roku na rok, a zebrane na tym polu warzywa mają doskonały smak i zapach.

„Zanim zacząłem stosować EM, byłem zwolennikiem nawozów mineralnych” – przyznaje Marczakiewicz. „Podnoszenie jakości gleby przy użyciu tego rodzaju środków szybko się jednak mści, ponieważ ulegają one niszczeniu, stają się coraz słabsze. EM to naturalna pożywka, którą można stosować bez ograniczeń, korzystnie wpływając na naturalną strukturę gleby” - podkreśla.

Punktem wyjścia do opracowania technologii EM stała się konieczność jak najszybszej odbudowy trwałej próchnicy, czyli odtworzenie naturalnej żyzności gleby.

Szacuje się, że w przypadku ok. 70 proc. pól uprawnych na świecie nastąpiło zakwaszenie gleby, spowodowane zbyt intensywną produkcją rolniczą. Popularne sposoby odkwaszania - przez wapnowanie - powoduje łączenie się cząstek śluzu strefy korzeniowej roślin, w której żyją organizmy symbiotyczne. Prowadzi to do dalszego niszczenia flory mikrobiologicznej i uniemożliwia wytwarzania się próchnicy.

Koncepcję Efektywnych Mikroorganizmów opracował prof. Teruo Higa z japońskiego uniwersytetu Ryukyus. Stworzył on szczepionkę, złożoną z około 80 gatunków mikroorganizmów współpracujących przy poprawianiu fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości gleby.

EM składa się między innymi z fotosyntetycznych bakterii, które tworzą masę organiczną. Podobnie jak rośliny, wykorzystują do tego celu dwutlenek węgla z powietrza i promieniowanie świetlne. One stanowią bazę dla rozwoju innych mikroorganizmów. Kolejna grupa to bakterie kwasu mlekowego, które hamują rozwój szkodliwych drobnoustrojów (np. z rodzaju Fusarium). Actinomycetes natomiast rozkładają substancje organiczne, zwalczają mikroby, tłumią rozwój owadów i czerwi, a nawet usuwają przykry zapach. Drożdże, także obecne w EM, syntetyzują substancje sprzyjające wzrostowi roślin.

Zastosowanie takiej szczepionki powoduje hamowanie w glebie procesów gnilnych, które są źródłem chorób i szkodników. Pod jej wpływem wzmaga się natomiast naturalny rozkład materii organicznej, fermentacja, antyutlenianie i regeneracja, a zatem wszystko to, co skutkuje zdrową wegetacją roślin. Struktura gleby poprawia się, wzrasta zawartość próchnicy oraz tzw. pojemność wodna, oznaczająca w praktyce większą odporność na susze.
Technologia EM w uproszczonej formie pojawiła się w 1968 roku, a produkcję preparatów rozpoczęto na większą skalę w roku 1982.

Obecnie wykorzystuje się ją w ok. 120 krajach świata. Najczęściej stosowana jest w rolnictwie, zwłaszcza ekologicznym, zarówno w celu użyźniania gleb, jak i przy przerobie odpadów organicznych lub w hodowli zwierząt. EM dodaje się do wody pitnej i paszy, służą do przerobu zwierzęcych odchodów na kompost i eliminacji odoru w pomieszczeniach hodowlanych.

W Polsce EM pojawiły się w roku 1999, w rezultacie prywatnych i naukowych kontaktów z Japonią, Holandią oraz niemieckimi rolnikami ekologicznymi. W roku 2003 technologię tę zaprezentowno na XXXVIII Międzynarodowym Sympozjum Mikrobiologicznym w Rogowie.

PAP – Nauka w Polsce, Marta Stankiewicz

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii