Moc Natury - hasło na rok 2007 w Białowieskim Parku Narodowym


Moc Natury - hasło na rok 2007 w Białowieskim Parku Narodowym: artykuł nr 3997

2007-01-01 14:21:41 Ciekawostki

Moc Natury - pod takim hasłem rok 2007 będzie obchodzony w najstarszym w Polsce parku narodowym - Białowieskim Parku Narodowym. W tym roku będzie m.in. obchodzona 30. rocznica włączenia parku do sieci światowych rezerwatów biosfery UNESCO. Hasło to kryje w sobie dwa znaczenia: moc - rozumiana jako siła, potęga, ale też moc - pojmowana jako wielość. Wielość gatunków królestwa roślin, grzybów i zwierząt, wielość ekosystemów, wielość krajobrazów - słowem różnorodność biologiczna, która jest szczególnym atrybutem Białowieskiego Parku Narodowego i całej Puszczy Białowieskiej.

Źródło: PAP

Zobacz też:

  • Białowieski Park Narodowy ma 85 lat - Zachowanie w niezmienionym stanie obszarów ochrony ścisłej parku oraz uratowanie żubra jako gatunku od zagłady – to zdaniem dyrektora Białowieskiego Parku ...
  • Białowieski Park Narodowy chce powiększyć otulinę - Białowieski Park Narodowy BPN chce, by w miejscach w sąsiedztwie granic parku, gdzie dotychczas nie było otuliny, taka otulina została utworzona.
  • Przewodnik: Parki Narodowe w Polsce - Z uwagi na unikatowe walory przyrodnicze Białowieski Park Narodowy został przez UNESCO uznany w 1977r. za światowy rezerwat biosfery. ...

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek