Polskie społeczeństwo wobec energetyki jądrowej


Polskie społeczeństwo wobec energetyki jądrowej: artykuł nr 4146

2007-02-05 14:24:10 Ekologia

61 proc. Polaków jest skłonnych zaakceptować budowę elektrowni jądrowej w naszym kraju - wynika z badań przeprowadzonych przez Pentor na zlecenie Państwowej Agencji Atomistyki. To dość radykalna zmiana w porównaniu do lat ubiegłych – w 2002 r. zgodę na budowę elektrowni jądrowej w bliskim sąsiedztwie wyrażało zaledwie 20 proc. z nas.

Stosowanie technik jądrowych najłatwiej zaakceptować nam w takich dziedzinach, jak diagnostyka i terapia, np. wykrywanie i leczenie chorób nowotworowych. Takie rozwiązania popiera 80 proc. Polaków. Także wykorzystanie ich w przemyśle, ochronie środowiska, ochronie lotnisk i sterylizacji sprzętu medycznego popiera znaczna większość społeczeństwa (ok. 3/4).

Natomiast najmniej zwolenników znajduje zastosowanie technik jądrowych przy utrwalaniu żywności, np. niszczeniu pasożytów i bakterii chorobotwórczych.

Około 60 proc. Polaków skłonnych byłoby zaakceptować budowę nowoczesnej i bezpiecznej elektrowni jądrowej w Polsce, jeżeli ograniczyłoby to emisję dwutlenku węgla oraz zmniejszyło naszą zależność w dostawie ropy i gazu od innych krajów.

Najczęstszy powód sprzeciwu wobec budowania elektrowni to obawa przed awarią (ok. 3/4 ankietowanych).

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

 

Zobacz też:

  • Alternatywne źródła energii - Alternatywne źródła energii - inne niż klasyczne źródła energii, jakimi są paliwa naturalne. Należą do nich: energia słoneczna, pływów, biomasy, ...
  • Energia jądrowa - Energia jądrowa to energia uzyskiwana na drodze kontrolowanych przemian jądrowych. Uzyskiwana jest głównie w wyniku rozszczepienia ciężkich jąder atomowych w niewielkim stopniu w wyniku rozpadów promieniotwórczych, trwają prace nad kontrolowanym przeprowadzaniem reakcji fuzji lekkich jąder atomowych.
  • Atom czy źródła odnawialne - „Nie twierdzę, że energia jądrowa jest długookresowym lekiem dla naszej niedomagającej planety, czy też rozwiązaniem wszystkich naszych problemów. ...

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii